بر اساس تصمیماتی‌که در نوزدهمین نشست شورای سازماندهی مبادی زمینی‌کشور گرفته شد با کمک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعتبارات نسبی برای بهسازی و افزایش ظرفیت و کیفیت شبکه‌های جاده‌های منتهی به ایلام تامین و سازمان راهداری و حمل و نقل‌جاده‌ای، ظرفیت‌سازی نسبی در پایانه‌های مرزی مهران، شلمچه و چزابه را سرعت می‌بخشد.

به گزارش خبرگزاری موج، نوزدهمین نشست شورای سازماندهی مبادی زمینی کشور به ریاست عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و با حضور و مشارکت اعضا برگزار شد.

در ابتدای این جلسه نتیجه مطالعات پروژه عوامل تأخیر کامیون‌ها در مرزها(مطالعات میدانی در گذرگاه مرزی بازرگان) از سوی مشاور پروژه ارایه شد که بر مبنای این گزارش، مسیر از مبدأ ترکیه(بندر ترابوزان) - ایران – ترکمنستان – ازبکستان - قزاقستان توسط مؤسسه NEITI مطالعه شده که بیشترین معطلی کامیون‌ها در مرزهای ایران(بازرگان و مرز با ترکمنستان) بوده است. بر همین اساس به دستور وزیر راه و شهرسازی مقرر شد کارگروه ویژه‌ای مرکب از نمایندگان دستگاه‌های مربوط، راهکارهای پیشنهاد مشاور برای بهبود عملکرد گذرگاه‌های مرزی(بازرگان) را بررسی، اصلاح و تکمیل نمایند تا پس از موافقت کلی در جلسه هیئت وزیران مطرح شود. ‌ایجاد مدیریت واحد برای انجام کلیه تشریفات مرزی و گمرکی(مدیریت واحد)، ‌آموزش کلیه کارکنان مرزی و توجیه آنها نسبت به اهمیت موضوع ترانزیت کالا، ‌افزایش ظرفیت پایانه‌ها و رفع محدودیت منابع انسانی در کلیه بخش‌ها، ‌فعالیت شبانه‌روزی تمامی بخش‌ها شامل آزمایشگاه، دایره ترانزیت، دایره کارنهتیر و بهبود کمیت و کیفیت ارایه خدمات در بخش‌هایی نظیر باسکول، X - RAY، آزمایشگاه و … جانمایی مناسب فعالیت‌های مختلف و ایجاد یک پلان مناسب برای گذرگاه‌های مرزی کشور، ‌برگزاری جلسات در سطح مناسب هفتگی و ماهانه با همسایگان برای رفع مشکلات موجود از جمله پیشنهادهای مطرح شده برای رسیدن به این مهم بود. هم‌چنین ‌ایجاد شهرک‌های لجستیکی معین و انتقال فعالیت‌های تخلیه، بارگیری و انبارداری به این نقاط، در نظر گرفتن دروازه‌های مشخص برای کامیون‌های ترانزیت ورودی و خروجی و نصب تابلوهای اماکن و هدایت مسیر در محوطه گذرگاه مرزی و هدایت صحیح کامیون‌ها همراه با اصلاح شیوه فعلی پایش سوخت و پلمپ باک و تشدید نظارت بر قاچاق سوخت در پایانه از دیگر پیشنهادهای ارایه شده بود. هنگام بررسی دستور کار دوم با موضوع ارزیابی ظرفیت‌های مرزی برای سفر زایران ایرانی، اعلام شد به منظور تسهیل سفرهای اربعین، ظرفیت‌سازی نسبی در پایانه‌های مرزی مهران، شلمچه و چزابه صورت بگیرد که به زودی آماده بهره‌برداری می‌شود و از آنجا که موضوع از سوی ستاد هماهنگی سفرهای اربعین در وزارت کشور پیگیری می‌شود، لذا بر همکاری دستگاه‌ها با ستاد یادشده تصریح گردید. همچنین با کمک سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعتبارات نسبی برای بهسازی و افزایش ظرفیت و کیفیت شبکه‌های جادهای منتهی به ایلام تأمین گردیده است و اعلام شد که مشارکت راه‌آهن در جابجایی زائران ۱۰% افزایش می‌یابد و علاوه بر آن لازم است به منظور توزیع نسبی سفرها، فتوای مراجع نسبت به مراسم اربعین از یک روز به یک هفته پیگیری شود. براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، هم‌چنین در این جلسه بر پیگیری مصوبه دولت در مورد اتصال راه‌آهن شلمچه – بصره تاکید شد.