استاندار فارس گفت: در سه سال اخیر دولت یازدهم معادل ۵۰سال گذشته به مناطق روستایی این استان گاز رسانی شده است.

به گزارش خبرگزاری موج سید محمد علی افشانی چهارشنبه در آیین گازرسانی به ۱۷روستای بخش بیضای فارس افزود: از زمان آغاز گازرسانی در کشور تا سال ۹۲تعداد ۶۱۴روستای این استان گاز دار شده بودند که ظرف سه سال گذشته ۵۷۰ روستا به این آمار افزوده شده و کار گازرسانی به ۵۵۲روستای دیگر نیز هم در دست انجام است. وی با بیان این مطلب که روستاییان انسان هایی کم توقع اما مولد هستند اظهار داشت: با بردن امکانات به این مناطق بخوبی می توان در جهت تقویت داشته های بومی و تحقق اقتصاد مقاومتی گام های موثری برداشت. افتتاح طرحهای سالن ورزشی چند منظوره روستای دالین، گلخانه تولید گل رز در شهر هماشهر از جمله طرح هایی بود که با حضور استاندار فارس افتتاح و به بهره برداری رسید. سخنرانی در شورای اداری این شهرستان از دیگر برنامه های پیش بینی شده در این سفر عنوان شده است.