قائم‌مقام بانک انصار طی سخنانی در جمع مدیران بانک، به موقعیت بانک‌ها در افکار عمومی اشاره‌ کرد و گفت: متأسفانه بانک‌ها هزینه مسائلی را می‌پردازند که به وظیفه ذاتی آن‌ها مربوط نیست.

به گزارشخبرگزاری موج، فروتن قائم مقام بانک انصار افزود: بنگاه‌های پولی وظایف مشخصی دارند و برخی از افراد و گروه ها در سطح عمومی کشور، به‌طور عمد یا سهو، با نسبت دادن انبوهی از نیازها به وظایف بانکها احساسات دیگران را علیه آن‌ها بر می انگیزانند.

وی در ادامه ضمن اشاره به موضوع نرخ سود و تجهیز منابع گفت: امسال، نرخ سود بازهم به‌طورحتم کاهش می‌یابد و بانک انصار بر اساس سیاست تبعیت از مبادی قانونی خود را برای اجرای تصمیمات مربوط‌به آن آماده می کند.

وی افزود: ما به‌دنبال طرح‌های تأمین و مصرف بهینه منابع خود هستیم که منابعی پایدار، مشتریانی وفادار و فعالیت‌هایی اساسی را میسر کند و ضمن دادن اطمینان به کار بانک به بهبود و توسعه اقتصادکشور نیز کمک کند.

قائم‌ مقام مدیرعامل بانک انصار درپایان ضمن اشاره به شرایط حساس کشور پس از برجام، از توانمندسازی منابع انسانی، مدیریت کسب‌وکار رقابتی و استفاده از نرم‌افزارهای ایجاد کننده مزیت‌ رقابتی به‌ عنوان سیاست‌های راهبردی در راستای رسیدن به اهداف بانک انصار یاد کرد.