معاون فنی و زیر بنایی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی گفت: همزمان با هفته دولت، ۵۰ پروژه ریلی آماده بهره برداری است.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از رجا، محمدزاده درخصوص پروژه های قابل افتتاح هفته دولت در سال جاری افزود: همزمان با فرا رسیدن هفته دولت، راه آهن کشور در بخش رفع نقاط پر حادثه، احداث خطوط ریلی، احداث تقاطع غیر همسطح، احداث ساختمان ها و تاسیسات جانبی و همچنین بخش مسافری، پروژه هایی را آماده بهره برداری دارد.

وی تصریح کرد: پروژه های رفع نقاط پرحادثه که شامل اسلب تراک خطوط ایستگاه ها، بازسازی و بهسازی خطوط و غیره است، با هدف افزایش سرعت سیر و بالا بردن ضریب ایمنی خطوط اجرا شده و آماده بهره برداری است. وی به پروژه های دیگر معاونت فنی و زیر بنایی راه آهن در بخش احداثخطوط ریلی و موارد مرتبط با آن اشاره کرد و گفت: این پروژه ها شامل نصب سیستم کنترل اتوماتیک قطار، سیستم کنترل ترافیک مرکزی، تجهیز علایم ایستگاه ها، علایمی کردن ایستگاه های در حال بازگشایی، تجهیز ایستگاه ها به شبکه ویدئویی سراسری و غیره است. وی هدف از اجرای آنها را افزایش ظرفیت و ایمنی شبکه ریلی عنوان کرد. محمدزاده درباره پروژه های مربوط به احداثتقاطع غیر همسطح نیز اظهار داشت: احداثتقاطع غیر همسطح محورها از دیگر پروژه هایی است که در جهت حذف تقاطع همسطح، افزایش ایمنی و رفاه مردم و همچنین افزایش ظرفیت اجرا شده و به بهره برداری خواهند رسید. وی در ادامه به احداثساختمان ها و تاسیسات جانبی ایستگاه های نواحی اشاره کرد و گفت: دیوار کشی حریم ایستگاه ها، احداثپل هوایی، خرید و نصب دستگاه های رمپ و ساخت ایستگاه سوخت رسانی از دیگر پروژه هایی است که آماده بهره برداری هستند. وی در پایان به احداثنمازخانه و سکوی برخی ایستگاه ها اشاره کرد و افزود: هدف از ساخت و اجرای پروژه های فوق، ارائه خدمات با کیفیت جهت رفاه حال مسافران در ایستگاه ها و توسعه فضای سرویس دهی به آنان بوده است.