در نیمه دوم سال گذشته متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی معامله شده نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱.۳ درصد کاهش داشته است.

به گزارش خبرگزاری موج، بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران در زمینه متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگلی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملاتی ملکی در کل ایران در نیمه دوم سال ۱۳۹۴ معادل یک میلیون و ۴۵ هزار و ۸۰۰ تومان بوده است که نسبت به دوره قبل ۰.۶ درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱.۳ درصد کاهش داشته است.
همچنین تعداد این معاملات در کل کشور نسبت به دوره قبل ۸.۴ درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۷.۶ درصد کاهش داشته است. متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در کل کشور یک میلیون و ۴۲۷ هزار و ۷۰۰ تومان بوده است که نسبت به دوره قبل ۰.۹ درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱.۵ درصد کاهش داشته‌اند. همچنین تعداد این معالمات در سطح کل کشور نسبت به دوره قبل ۴.۲ درصد افزایش و نسبت دوره مشابه سال قبل ۱۱.۶ درصد کاهش داشته است. مرکز آمار ایران اعلام کرد: متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در کل کشور ۷۲۴۳ تومان بوده است که نسبت به دوره قبل ۱.۳ درصد و دوره مشابه سال قبل ۸.۴ درصد افزایش داشته است. تعداد این معاملات در سطح کل کشور نسبت به دوره قبل ۲۶.۷ درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۰.۹ درصد کاهش داشته است.