با توجه به کاهش حجم گازی که اوکراین از روسیه به تأسیسات ذخیره سازی خود منتقل می‌کند، روسیه هشدار داد تأمین گاز اتحادیه اروپا در فصل زمستان ممکن است دچار مشکل شود.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از اسپوتنیک، سخنگوی گازپروم دیروز (دوشنبه، اول شهریور) هشدار داد: با توجه به اینکه حجم روزانه گازی که اوکراین از روسیه به تأسیسات ذخیره سازی این کشور منتقل می کند سطح منابع این کشور را به ١٧ میلیون متر مکعب نمی‎رساند، احتمال بروز مشکل در انتقال گاز این کشور به اتحادیه اروپا وجود دارد. سخنگوی گازپروم به نقل از الکسی میلر، مدیرعامل این شرکت، ادامه داد: اکنون حجم ذخیره سازی گاز اوکراین ٢ میلیارد و ١٠٠ میلیون متر مکعب نسبت به سال گذشته کاهش یافته است و اگر به همین صورت باقی بماند، این کشور تنها حدود ١۵ میلیارد متر مکعب گاز را به منابع زیرزمینی خود منتقل خواهد کرد؛ در حالی که سال گذشته این میزان ١٧ میلیارد و ١٠٠ میلیون متر مکعب بوده است. در ١٨ اوت (٢٨ مرداد) اندری کوبولف، مدیر عامل شرکت ملی انرژی اوکراین (نفتگاز)، اعلام کرد که این شرکت قصد دارد قبل از آغاز فصل افزایش نیاز به گرمایش حدود ١۴ میلیارد و ۵٠٠ میلیون متر مکعب گاز به تأسیسات زیرزمینی خود منتقل کند. به اعتقاد وی این حجم گاز برای گذراندن یک زمستان راحت کافی است.