محمدرضا علمدار یزدی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت یزد گفت: خوشبختانه بانک صنعت و معدن یزد طی دو هفته به رتبه اول در پرداخت تسهیلات در قالب طرح تسهیل و رفع موانع تولید در این استان رسیده است.

به گزارش خبرگزاری موج، وی ضمن تشکر از بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، رتبه پرداخت بانک‌ها را به ترتیب بانک صنعت و معدن، بانک رفاه کارگران و بانک ملی برشمرد. وی با ارائه گزارشی از وضعیت رسیدگی به پرونده‌های مطروحه در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید اظهار داشت: با تاکید و پیگیری‌های دولت، مسائل مرتبط با تولید و صنعت در ستاد کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مطرح و مورد بررسی قرار می‌گیرد. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت یزد با بیان اینکه از تعداد پرونده‌های مصوب شده و اعلامی به بانک‌ها تاکنون ۵۶ فقره تسهیلات پرداخت شده عنوان کرد: تا کنون بیش از یک هزار و ١۴۶ فقره پرونده در این کارگروه مطرح شده است که بانک‌ها باید در روند پرداخت تسهیلات سرعت عمل بیشتری داشته باشند. علمدار یزدی همچنین با انتقاد از عدم مراجعه برخی متقاضیان و یا انصراف از دریافت تسهیلات تصریح کرد: متقاضیان با مراجعه به ما تقاضای تغییر بانک عامل برای دریافت تسهیلات را دارند که باید بانک‌ها در این زمینه تجدیدنظر کنند و طوری برخورد کنند که پروسه کار با معطلی روبرو نشود. وی ستاد کارگروه تسهیل را بهترین تشکل برای حل مشکلات صنایع برشمرد و اظهار داشت: اکنون که دولت با فراهم آوری زیرساخت‌ها و بسترهای لازم در تعامل با دستگاه‌های مرتبط به دنبال حل مشکلات و رونق در تولید است بانک‌ها نیز باید همراهی بیشتری داشته باشند و تصمیمات خود را سریع تر عملی سازند.