بانک کشاورزی به عنوان بازوی قدرتمند مالی دولت در بخش کشاورزی با پرداخت تسهیلات در زیر بخش های مختلف کشاورزی نقش موثری در تامین امنیت غذایی کشور، توسعه اقتصادی، کارآفرینی، اشتغالزایی و بهبود معیشت کشاورزان و روستاییان داشته و دارد.

به گزارش خبرگزاری موج، بانک کشاورزی از ابتدای استقرار دولت تدبیر و امید تا پایان سال ۱۳۹۴ قریب به ۷۴۵هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده است که از این میزان ۶۵۴ هزار میلیارد ریال معادل ۸۸ درصد در بخش کشاورزی و الباقی در سایر بخش ها پرداخت شده است.

این بانک با تکیه بر تلاش و توانمندی نیروهای متخصص و مجرب در ۳۴ مدیریت ستادی سطح کشور، تاکنون در اجرای سیاست های دولت تدبیر و امید و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی عملکرد درخشانی داشته است.

بانک کشاورزی با حمایت دولت تدبیر و امید تا پایان سال ۹۴ بالغ بر۴ میلیون فقره تسهیلات در بخش کشاورزی پرداخت کرده است تا نقش موثر خود را در کارآفرینی، اشتغالزایی و توسعه اقتصادی کشور ایفا کند. همچنین کارشناسان این بانک در تمام مراحل احداثو اجرای طرح ها با ارائه مشاوره های تخصصی و مالی، همراه و حامی مجریان طرح بوده و در ادامه با طراحی و اجرای سامانه های الکترونیکی نظارت بر مصرف تسهیلات، تلاش کرده است تا از خروج منابع مالی بخش کشاورزی ممانعت کرده و پویایی چرخه اقتصاد کشاورزی را محفوظ بدارد. حمایت از توزیع کنندگان محصولات و فراورده های کشاورزی از طریق سامانه های مالی جامع الکترونیکی، ابتکار دیگری از بانک کشاورزی برای سهولت و تسریع روند خدمت رسانی به ملت بوده است و این اقدامات همگی به منظور حمایت توام از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بخش کشاورزی است تا «از مزرعه تا سفره» درکنار ملت و حامی امنیت غذایی مردم شریف ایران باشد.

شایان ذکر است در تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی، بالاترین آمار مربوط به بخش زراعت و باغداری است که ۴۵ درصد از تعداد تسهیلات پرداختی و ۳۲ درصد از مبلغ تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده است و بیانگر آن است که بانک کشاورزی در رعایت اولویت های مدنظر دولت و مقام معظم رهبری، بیشترین توان تخصصی و اعتبار مالی خود را بر توسعه طرح های آبیاری تحت فشار، احداثگلخانه ها و بهینه سازی روش های کشت در مزارع و باغات متمرکز کرده است.

در گزارش های آتی ویژه هفته دولت با عنوان «اقدام و عمل، ملت–دولت، امیدوار و استوار» به تشریح عملکرد بانک کشاورزی در بخش های مختلف خواهیم پرداخت.