در پایان معاملات منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۵، ارزش کل معاملات سهام و حق تقدم به ۴۱۰۲۱ میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به ماه قبل ۲ / ۹ درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری موج، در این ماه تعداد ۱۹۶۸۱میلیون سهم در ۱ میلیون ۳۴۶ هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب ۲ / ۱ درصد و ۶ / ۸ درصد افزایش را نسبت به ماه گذشته تجربه کرد.

همچنین ارزش معاملات نرمال به ۴۰۶۲۵ میلیارد ریال رسید و حجم معاملات معاملات نرمال با ۱۹۵۵۶ میلیون سهم به ترتیب با ۲ درصد کاهش و ۴ / ۴ درصد افزایش نسبت به ماه گذشته همراه شدند.

بر این اساس تعداد ۷۱۸۵۱۸۲ برگه اوراق مشارکت به ارزش ۷۳۵۲ میلیارد ریال معامله شد که نسبت به تیر ماه به ترتیب ۹۳ درصد و ۹۵ درصد افزایش را نشان می دهد.

این در حالی است که شاخص کل با ۳۵۷۲ واحد افزایش نسبت به ماه قبل معادل ۷۹ / ۴ درصد رشد، به رقم ۷۸۰۸۶ واحد رسید.

شاخص بازار اول با ۳۰۶۳ واحد افزایش به رقم ۵۵۱۸۱ واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با ۴۵۱۸ واحد افزایش به عدد ۱۶۷۶۰۴ واحد رسید و به ترتیب با ۸۸ / ۵ درصد و ۷۷ / ۲ درصد افزایش نسبت به ماه گذشته مواجه شدند.