تفاهم نامه همکاری سازمان شیلات ایران و دانشگاه به امضای حسن صالحی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیلات ایران و محمد رحیمیان معاون پژوهشی دانشگاه تهران رسید.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی سازمان شیلات ایران، توسعه همکاری های پژوهشی، آموزشی و مشاوره ای دانشگاه تهران و سازمان شیلات ایران به منظور برطرف کردن نیازهای علمی و انجام تحقیقات کاربردی با اهداف توسعه آبزی پروری و ارتقای بهره وری در منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران از اهداف این تفاهم نامه تفاهم نامه پنج ساله عنوان شده است. بر اساس این گزارش، در فاز اول این همکاری مشترک، پروژه های توسعه آبزی پروری در قفس های دریایی(خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر، توسعه آبزی پروری در آب شیرین و همچنین با استفاده از آب های شور، آب شور و… اجرایی خواهد شد. دکتر صالحی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیلات ایران در مراسم امضای تفاهم نامه گفت: امکانات و ظرفیت های بسیار خوبی در دریای شمال و جنوب ایران وجود دارد که با توجه به قدمت دانشگاه تهران ضروری است در حوزه شیلاتی به یاری صنعت شیلات آمده تا با رویکرد علمی - صنعتی شاهد دستاوردهای ارزنده علمی و کاربردی در این راستا باشیم.