عملیات اجرایی گازرسانی به ٧۶ روستای استان قزوین همزمان با هفته دولت آغاز و با بهره برداری از این طرح ها، زیرساخت های برخورداری خانوارهای بیشتری از مزایای گاز فراهم می شود.

به گزارش خبرگزاری موج، اسماعیل مفرد بوشهری، مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین اظهار کرد: با بهره برداری از این پروژه ها، ٢٩ روستای شهرستان آوج، ٢۴ روستای منطقه الموت شرقی، ١٧ روستای منطقه الموت غربی و ۶ روستای منطقه طارم این استان به شبکه سراسری گاز متصل می شوند. مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین افزود: برای اجرای این پروژه ها بیش از ٣٩٠ میلیارد ریال اعتبار برآورد شده و با بهره برداری از آنها بیش از پنج هزار و ١۶١ خانوار از مزایای گاز برخوردار می شوند. وی تصریح کرد: هم اکنون ٧۴ درصد خانوار روستایی در قالب ٣١١ روستا از مزایای گاز طبیعی برخوردارند و با بهره برداری از پروژه هایی که عملیات اجرایی آنها در هفته دولت آغاز می شود، ضریب بهره مندی روستاهای استان به ٨٧ درصد افزایش خواهد یافت. بوشهری یادآور شد: بهره برداری از پروژه های گازرسانی به ٢١ روستای استان قزوین همزمان با هفته دولت امسال، زمینه برخورداری دو هزار خانوار این بخش را از مزایای گاز فراهم می کند. به گفته وی، هشت روستا در شهرستان تاکستان، دو روستا از توابع شهرستان قزوین، ١٠ روستای منطقه آوج و یک روستا در شهرستان بوئین زهرا همزمان با هفته دولت امسال به شبکه سراسری گاز متصل می شوند. مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین با بیان این که با گازرسانی به این روستاها در مجموع دوهزار خانوار به تعداد مشترکان گاز استان افزوده می شود، اعلام کرد: برای بهره برداری از این پروژه ها ١٣٣ میلیارد و ٧٠٠ میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.