لیست برندگان مسابقه بهار دل ها مؤسسه اعتباری ملل ماه مبارک رمضان ۱۴۳۷ هجری قمری اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری موج، لیست برندگان مسابقه بهار دل ها مؤسسه اعتباری ملل به شرح ذیل می باشد:

ردیف نام و نام خانوادگی محل سکونت شماره تلفن همراه کد کاربر امتیاز
۱ شکوفه شمسایی یزد - - - ۰۹۱۳۷۰۸۵ ۸۸۵ ۱۳۱۰
۲ وحید شایان نسب تهران - - - ۰۹۱۲۵۸۶۶ ۱۰۴۶ ۱۵۰۰
۳ حسین صادقی تهران - - - ۰۹۱۲۸۳۰۹ ۱۷۱۴ ۱۲۲۰
۴ فاطمه شاهی حاجی کندی قم - - - ۰۹۲۱۷۰۱۶ ۸۴۶ ۱۲۶۰
۵ حمید حامد تهران - - - ۰۹۳۹۰۳۶۴ ۱۰۸۰ ۱۴۵۰
۶ بتول دهقانی زاده زواره کاشان - - - ۰۹۱۳۹۶۱۱ ۶۹۱ ۱۴۹۰
۷ نفیسه یزدانی زرند – کرمان - - - ۰۹۱۳۵۸۷۹ ۹۹۱ ۱۴۷۰
۸ علیرضا کطولی تهران - - - ۰۹۳۰۱۰۲۷ ۲۱۸ ۱۳۸۰
۹ محمد عوض زاده تبریز - - - ۰۹۳۵۵۸۸۵ ۱۳۶۱ ۱۴۹۰
۱۰ منیره آذرخش تکاب - - - ۰۹۱۴۱۸۰۱ ۱۸۶۰ ۱۲۱۰
۱۱ زهرا قلیزاده قشلاقی تهران - - - ۰۹۳۹۴۳۸۱ ۲۷۶ ۱۴۷۰
۱۲ سیدعرفان مهدوی گناباد - - - ۰۹۱۵۱۷۷۸ ۱۷۱۷ ۱۴۶۰
۱۳ عاطفه مظلوم زاده طرفی اهواز - - - ۰۹۳۷۰۵۲۴ ۳۶۷ ۱۳۹۰
۱۴ محمد متین رسولی جنت آبادی صالح آباد - - - ۰۹۱۵۵۰۵۸ ۴۳۴ ۱۴۶۰
۱۵ نسا ثانوی سورکی تهران - - - ۰۹۱۰۱۰۵۱ ۹۸۷ ۱۴۶۰
۱۶ رضا ضرغام تهران - - - ۰۹۱۲۴۹۴۴ ۵۴ ۱۴۳۰
۱۷ بی بی صدیقه میرفخرالدین مهرریز یزد - - - ۰۹۱۶۲۱۴۶ ۱۱۰۲ ۱۴۸۰
۱۸ رویا قاسمی بغداد آبادی یزد - - - ۰۹۳۹۰۳۶۳ ۹۳۰ ۱۴۸۰
۱۹ شیدا الهی مراغه - - - ۰۹۱۴۲۶۵۱ ۱۱۹۶ ۱۵۰۰
۲۰ طیبه صادق کوهستانی بابل - - - ۰۹۳۶۹۸۲۰ ۱۸۱۴ ۱۴۸۰
۲۱ فاطمه چنارانی نیشابور - - - ۰۹۳۶۲۱۱۲ ۷۶۳ ۱۲۸۰
۲۲ حامد شکاری تهران - - - ۰۹۱۹۳۷۷۲ ۷۴۶ ۱۲۰۰
۲۳ زهرا محمودی بابل - - - ۰۹۳۰۹۸۴۱ ۱۸۱۲ ۱۴۹۰
۲۴ اعظم حشمتی سبزوار - - - ۰۹۰۱۷۱۵۲ ۸۵۹ ۱۳۳۰
۲۵ فاطمه گودرزی فریدون کنار - - - ۰۹۱۱۲۱۲۳ ۱۷ ۱۴۳۰
۲۶ زهرا صدری خانلو ساوه - - - ۰۹۱۹۵۶۹۳ ۱۸۴۹ ۱۴۳۰
۲۷ مجتبی محزون زاده تهران - - - ۰۹۱۹۷۷۸۷ ۹۶ ۱۴۲۰
۲۸ فاطمه حمیدی شیروان - - - ۰۹۳۰۰۸۴۸ ۱۲۳۸ ۱۵۰۰
۲۹ حمیدرضا زرعی کار تهران - - - ۰۹۳۶۲۸۵۳ ۷۱۲ ۱۵۰۰
۳۰ حمیده بزرگی قوچان - - - ۰۹۱۶۸۴۱۶ ۴۹۵ ۱۴۸۰

سه شماره آخر تلفن همراه حذف شده است و جوایز برندگان یک عدد سکه تمام بهار آزادی می باشد.

قرعه کشی به صورت کاملا الکترونیکی از بین کسانی که بیشترین امتیاز را کسب کرده اند صورت گرفته است.