مدیرکل ساخت ساختمان های راه آهن، بنادر و فرودگاه ها شرکت ساخت گفت: در راستای تاکید وزیر راه و شهرسازی مبنی بر توسعه رویکردی «در تا در بودن» شبکه ریلی به تمام خطوط راه آهن کشور، ایستگاه مسافری ارومیه به داخل شهر منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، غلامرضا رضایی بالاجو افزود: با توجه به سیاست گذاری های صورت گرفته در بخش ایستگاه های راه آهن و تاکید بر درتا در بودن شبکه ریلی و گسترش حمل و نقل ترکیبی، ایستگاه راه آهن مسافری شهر ارومیه به داخل شهر منتقل می شود.

وی افزود: کارگروه کمیته سیاست گذاری و مکان یابی ایستگاه های راه آهن با موضوع ایستگاه راه آهن ارومیه پس از تشکیل دو جلسه، ۵ گزینه را به منظور انتقال ایستگاه راه آهن مسافری شهر ارومیه پیشنهاد کرده است. رضایی بالاجو در خصوص نتیجه مذاکرات این کارگروه با مقام های استانی اظهار داشت: پس از تشکیل کار گروه ها دو گزینه مناسب جنب پایانه مسافری موجود در شهر و یا پایانه مسافری طرح توسعه آتی شهر ارومیه انتخاب و مقرر شد مطالعات تکمیلی آن انجام شود. وی با اشاره به سفر هفته گذشته وزیر راه و شهرسازی به استان آذربایجان غربی عنوان کرد: در این بازدید مقرر شد بررسی مجددی با محوریت استاندار استان آذربایجان غربی در خصوص محل احداثایستگاه مسافری در داخل شهر ارومیه انجام شود. مدیرکل ساخت ساختمان های راه آهن، بنادر و فرودگاه های شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل ونقل کشور تاکید کرد: ایستگاه راه آهن در دست احداثشهر ارومیه نیز تکمیل می شود و با کاربری باری و تشکیلاتی به شهروندان خدمات ارایه می کند. رضایی بالاجو درپایان ضمن اشاره به بازدید روز گذشته معاون وزیر راه و شهرسازی از راه آهن قزوین - رشت - انزلی در خصوص ایستگاه مسافری شهر رشت بیان داشت: محل ایستگاه مسافری شهر رشت هم در حوالی میدان گیل جنب پایانه مسافری نیز به تصویب کمیته سیاست گذاری و مکان یابی ایستگاه های راه آهن رسیده است. به گزارش ایرنا، تهیه، تدوین، پیشنهادها و سیاست ها و خط مشی ها در زمینه توسعه زیربناهای حمل و نقل در چارچوب برنامه های مصوب طرح جامع حمل و نقل کشور، طراحی و ساخت زیربناهای حمل و نقل(راه ها - راه آهن - بنادر - فرودگاه ها) و نظارت بر اجرای طرح های پروژه های زیربناهای حمل و نقل از طریق عقد قرارداد با مشاوران و پیمانکاران ذیصلاح و انعقاد قرارداد در زمینه فعالیت های شرکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از اهم وظایف شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل است.