پس از انجام تست های اولیه و اتمام عملیات پیش راه اندازی، ردیف سوم شیرین سازی گاز پالایشگاه طرح توسعه فاز ۱۹ پارس جنوبی راه اندازی و آماده دریافت گاز ترش شد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی شرکت نفت و گاز پارس، مجری طرح توسعه فاز ۱۹ پارس جنوبی گفت: با توجه به دقت عمل موجود در مرحله پیش راه اندازی و راه اندازی، پیش بینی می شود ظرف ۵ روزآینده گاز شیرین تولیدی این ردیف با ظرفیت روزانه ۱۲،۵میلیون متر مکعب، پس از انتقال به واحدارسال گاز(واحد ۱۰۶) به شبکه سراسری تزریق شود.
حمیدرضا مسعودی عنوان کرد: هم اکنون با اضافه شدن این واحد پالایشی به پالایشگاه فاز ۱۹ پارس جنوبی ۳ ردیف شیرین سازی این فاز راه اندازی و امکان شیرین سازی یک و نیم فاز استاندارد معادل تولید روزانه ۴۰ میلیون مترمکعب گاز میسر شده است. مجری طرح توسعه فاز ۱۹ پارس جنوبی در شرکت نفت و گاز پارس خاطرنشان کرد: با راه اندازی سکوی ۱۹A در آبان ماه امسال، گاز تولیدی این سکو پس از انتقال به پالایشگاه خشکی، وارد این ردیف شیرین سازی شده و پس از طی مراحل پالایشی به شبکه سراسری تزریق خواهد شد. فاز ۱۹ پارس جنوبی از جمله طرح های درحال توسعه پیشتاز در میدان مشترک پارس جنوبی با ظرفیت تولید روزانه ۲ میلیارد فوت مکعب گاز است. اردیبهشت و تیر سال جاری ردیف های چهار و یک شیرین سازی این فاز با ظرفیت روازنه یک میلیارد فوت مکعب و با برداشت گاز از سکوهای SPD۲ و ۱۹C به بهره برداری رسید.