شرایط شکلی و محتوایی مجوز فعالیت(بهره برداری) در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی به ترتیبی است که حسب مورد توسط سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی و سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی تعیین و ابلاغ می شود و مبنای استفاده از معافیت های مالیاتی، زمان شروع فعالیت(بهره برداری) مندرج در مجوز است که از سوی سازمان های یادشده(حسب مورد) اعلام می شود.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، معاون اول رئیس جمهوری مصوبه هیات وزیران مبنی بر تعیین شرایط شکلی و محتوایی مجوز فعالیت (بهره برداری) در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی را ابلاغ کرد.
با تصمیم هیئت وزیران، شرایط شکلی و محتوایی مجوز فعالیت(بهره برداری) در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی تعیین شد. متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است: شرایط شکلی و محتوایی مجوز فعالیت(بهره برداری) در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی به ترتیبی است که حسب مورد توسط سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی و سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی تعیین و ابلاغ می شود و مبنای استفاده از معافیت های مالیاتی، زمان شروع فعالیت(بهره برداری) مندرج در مجوز است که از سوی سازمان های یادشده(حسب مورد) اعلام می شود. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، این مصوبه را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت نفت - دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی ابلاغ کرد.