مراسم رونمایی از سامانه ۱۵۹۵ روز پنجشنبه ۲۱ مردادماه با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در مشهد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در این مراسم هدف از راه اندازی سامانه حمایتی ۱۵۵۹ را کاهش هزینه های کشاورزان در خرید نهاده ها، کسب اطلاعات لازم زراعی و افزایش دقت در تصمیم گیری ها بیان کرد.

بر اساس این گزارش مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی یکی از اهداف مهم را ه اندازی سامانه حمایتی ۱۵۵۹ را ایجاد کانال ارتباطی مستقیم برای کشاورزان، ارائه خدمات بهتر و جلوگیری از هزینه های اضافی بیان کرد.

این گزارش می افزاید بانک کشاورزی استان خراسان رضوی با حضور در این مراسم و احداثغرفه نمایشگاهی در بخش جانبی، به صورت نمادین تعدادی از کارت های مذکور را صادر کرد