رئیس اتاق بازرگانی ایران در آخرین حضور خود در جایگاه ریاست به تشریح مهمترین اتفاقاتی که در ۱۴ ماه مسوولیت وی گذشته است، پرداخت و برخی صحبت‌های مطرح شده در خصوص پرداختی های نامتعارف در اتاق بازرگانی را بی پایه و اساس دانست و تاکید کرد که تمامی حقوق‌های پرداخت شده در اتاق در چارچوب قانون و عرف بوده است.

به گزارش خبرگزاری موج، محسن جلال‌پور در آخرین حضور خود در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران امروز - یکشنبه - ضمن تشکر از اعضای هیات نمایندگان و هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران، اظهار کرد: هرچند من عضو کوچکی از مجموعه فاخر هیات نمایندگان اتاق ایران بودم، ولی شما با بزرگواری این مسوولیت خطیر را به این برادر کوچک‌تان تفویض کردید.

وی ادامه داد: در مدت فعالیت من در اتاق هر آنچه کم‌وکاستی در بنده بود با بزرگی و عظمت خود جبران کردید، همواره ایرادات و اشکالات مرا با کرامت نادیده گرفتید و با اغماض و سعه‌صدر این برادر خود را در مسوولیت سنگین‌اش همراهی کردید. اساسا رمز قدرت بخش خصوصی در اتحاد و هم‌پوشانی است.

رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران افزود: ابتدا به آنچه در طول این ۴۰۰ روزی که در خدمت شما بودم می‌پردازم. هدف اصلی ارتقای جایگاه بخش غیردولتی و مردمی اقتصاد ایران در راستای اقتصاد مقاومتی و حول محور ارتقای جایگاه تشکل‌ها و در راس آن اتاق‌ها بود. اصلاح تصویر بخش‌ خصوصی و اتاق بازرگانی ایران در نزد افکار عمومی تصمیم‌سازان و ذی‌نفعان از اهداف ما بود که گام‌های اولیه و محکمی در این زمینه برداشته شد.

جلال‌پور با اشاره به نقش مشورتی اتاق بازرگانی تصریح کرد: اتاق بازرگانی ایران قانونا نماینده بخش‌ خصوصی و همزمان مشاور سه قوه در عرصه اقتصاد است، لذا بایستی به دنبال تعامل موثر و سازنده با ارکان قدرت در راستای منافع نهایی بنگاه‌های داخلی باشد. اتاق نه باشگاه سیاسی است و نه اپوزاسیون مقابل حاکمیت است. به این لحاظ گسترش پذیرش جایگاه قانونی اتاق و ایجاد رابطه احترام و اعتماد با قوای حاکمیتی که از سوی مردم انتخاب و وظیفه اداره کشور را دارند اصلی لازم و اجتناب‌ناپذیر است.

وی اضافه کرد: صد البته شفافیت کامل در اتاق رکن ایجاد اعتماد نزد اعضای اتاق و قوای سه‌گانه است. من از حرکت به سمت شفافیت حداکثری مالی و اطلاع رسانی سخن می‌گویم، بی‌انصافی‌های اخیر در مورد پرداختی‌های نجومی هیچ مبنا و پایه‌ای ندارد و همانگونه که بارها عرض کرده‌ام کلیه پرداخت‌ها و حساب‌های اتاق شفاف و قابل ارائه به اعضای محترم هیات نمایندگان است. از بزرگی این دروغ همین بس که این تهمت را به رییس و اعضای هیات رییسه و مشاوران اتاق نسبت داده‌اند که باید بگویم کار در اتاق ایران برای رییس و اعضای هیات رییسه در همه ادوار افتخار بوده و حتی یک ریال در طول دوره خدمتی دریافت نمی‌کنند. رئیس، هیات رئیسه و هیات نمایندگان براساس میل خود برای خدمت به بخش‌ خصوصی کشور به صورت افتخاری به خدمت مشغول بوده و هستند. در این دوره جمعا یک حکم مشاور عالی و سه حکم مشاور رئیس در اتاق ابلاغ شده که این عزیزان هم گرچه منع قانونی نبوده اما حتی یک ریال پرداختی نداشته و به صورت افتخاری عمل کرده اند.

رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: مشاور عالی من در این مدت تمام وقت در اتاق مشغول بود و گاهی حتی ۱۴ ساعت در روز فعالیت می‌کرد با این‌که قانونا و عرفا منعی نبود، اما در هنگام قبول حکم شرط کرد که حتی یک ریال بابت حقوق و مزایا و پاداش دریافت نکرد. همچنین در اتاق ایران پرداخت حقوق و مزایا صرفا به پرسنل تمام یا پاره‌وقت دارای قرارداد ممکن است و هیچ پرداخت اضافه به هر عنوان ممکن نیست و پایه حداقل و حداکثری پرداخت‌ها بر مبنای عرف جامعه و براساس سوابق و تسهیلات است. بهره‌وری نیروی انسانی اتاق در دوره اخیر همواره مدنظر بوده و ارتقای آن نیز کاملا محسوس است.

جلال‌پور تصریح کرد: توصیه جدی من به اعضای محترم هیات نمایندگان ضمن تاکید بر انسجام، پشتیبانی جدی از هیات رییسه و رییس منتخب جدید است. همه باید بپذیریم که رقابت تا پایان انتخابات هیات رییسه و رییس اتاق معنا دارد و پس از آن بایستی همه توان و ظرفیت‌ها برای پشتیبانی از رییس وهیات رییسه به کار گرفته شود. رییس اتاق عنوان نماینده و سخنگوی بخش‌ خصوصی ایران باید به پشتیبانی اعضای اتاق مستحضر باشد دور از انتظار است که رییس را به عنوان نوک پیکان حمله جلو بفرستیم و خود پشتیبانی و همراهی لازم را نداشته باشیم. وقتی رییس جدید انتخاب شد همه باید با همراهی و سعه‌صدر نواقص و کاستی‌هایش را پوشش داده و نقاط قوت او را بزرگ جلوه دهیم. رییس باید سخنگوی باقدرت بخش‌ خصوصی ایران باشد و همه هیات نمایندگان برای حفظ شخصیت، قدرت و اقتدار او بکوشند.

وی افزود: به گمان من مسوولیت‌ها امانتی موقت هستند که باید در حفظ آن کوشید من می‌توانستیم بعد از بیماری قلبی باز هم در پست ریاست اتاق می‌ماندم و با ظرفیت کم روزی چند ساعت کار می‌کردم، اما برخود فرض واجب دانستم که کسی در این ماموریت حضور پیدا کند که بتواند کمال و تمام در خدمت بخش‌ خصوصی باشد باید در جامعه تلقی امانت از مسوولیت جا بیفتد.