پیروز حناچی دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در نامه ای به استاندار و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان رضوی مصوبه شورای عالی را درباره اصلاح بند ۱۰ مصوبه ۲۳ فروردین ماه ۹۵ این شورا درباره بهسازی حرم رضوی در شهر مشهد ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در نامه دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به استاندار خراسان رضوی آمده است: پیرو مصوبه ۲۳ فروردین ۹۵ شورای عالی شهرسازی و معماری درباره برنامه راهبردی بهسازی و هدایت موزون توسعه در محدوده پیرامون حرم مطهر رضوی (ع) تا زمان تصویب طرح های جامع و تفصیلی بند ۱۰ این مصوبه به شرح زیر اصلاح می شود:

تا زمان تصویب طرح بازنگری به جز در قسمت هایی که لازم است تا تعیین تکلیف قطعی مورد حفاظت قرار گرفته و صدور پروانه، تفکیک و ساخت و ساز در آن اراضی صورت نگیرد. در بقیه قسمت ها، تفکیک و احداثساختمان طبق ضوابط و مقررات مصوب طرح موجود(موضوع بند یک مصوبه مورخ ۹۳٫۱۱٫۲۰ شورای عالی شهرسازی و معماری) مجاز خواهد بود. نقشه اراضی موضوع این بند که حداکثر ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این مصوبه، توسط تهیه کننده طرح بازنگری خواهد شد باید به تصویب کمیسیون ماده پنج برسد. تبصره - با توجه به مفاد بند ۴-۱ مصوبه مورخ ۹۳٫۴٫۲۳ شورای عالی شهرسازی و معماری، موضوع لزوم تصویب کلیه طرح های موضعی موثر بر بافت پیرامونی حرم پس از تایید در کمیسیون ماده پنج در شواری عالی شهرسازی و معماری ایران مطرح می شود و با توجه به نقش تاثیرگذار طرح های موضعی نظیر طرح ضلع قبله، حیات زیرسطحی، طرح مفصل، راه باغ ها و خیابان شعاعی بر کیفیت فضای شهری پیرامون حرم، ضمن تاکید بر لزوم تصویب طرح های مذکور در شورای عالی، ضروری است از هرگونه اقدام اجرایی پیش از تصویب طرح ها ممانعت به عمل آید. به گزارش ایرنا، محدوده حرم مطهر رضوی با ۳۶۰ هکتار و محدوده مرکزی شهر با ۸۰۰ هکتار به عنوان سند بالادستی شهر مشهد مطرح است و طرح جامع این شهر در شورای عالی شهرسازی اواخر سال ۹۳ به تصویب رسیده است.