نمایندگان فعال و برتر بیمه دانا از پوشش ها و طرح های بیمه های درمانی مناسب تری بهره مند خواهند شد.

به گزارشخبرگزاری موج، تدینی، مدیر بیمه های درمان این شرکت، با اعلام خبر فوق افزود: در راستای ارج نهادن به تلاش و کوشش نمایندگانی که فعالیت هدفمند آنان، شان و جایگاه بیمه دانا را در صنعت بیمه ارتقا می دهد، این مدیریت وظیفه خود می داند که همسو و در جهت ایجاد انگیزه به چنین اهتمامی، طرح های حمایتی در قالب پوشش های درمانی مناسب را در اختیار شبکه فروش فعال و خلاق قرار دهد. دکتر تدینی ارائه چنین طرح هایی را منوط به تبیین و تنظیم نظامنامه طبقه بندی نمایندگان دانست و خاطر نشان کرد: ظرف یک ماه آینده قرار است الگوی طبقه بندی نمایندگان از سوی مدیریت امور نمایندگان و شعب کشور در اختیار این مدیریت قرار گیرد.

تدینی خاطرنشان کرد: با توجه به ضرورت تمدید قرارداد درمان نمایندگان و شبکه فروش ظرف سه روز آینده، اجرای این طرح به مرداد و پس از آماده سازی طرح طبقه بندی نمایندگان موکول خواهد شد.

مدیر بیمه های درمان بیمه دانا ضمن تشکر از تلاش بی وقفه کلیه عوامل فروش این شرکت، ابراز امیدواری کرد که با مشارکت و هم اندیشی شبکه فروش بتوان با ارائه طرح های انگیزشی و حمایتی، زمینه برای ایجاد شرایط بهینه جهت افزایش سهم شبکه فروش از تولید بیمه های درمان فراهم شود.