در سه فعالیت دولت یازدهم(۹۵-۱۳۹۲) تعداد ۱۶هزار و ۷۷۷ تعاونی در کشور تاسیس شد که توانست ۳۵۹ هزار و هفت نفر فرصت شغلی برای جویندگان کار ایجاد کند.

به گزارش خبرگزاری موج، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت تدبیر و امید اقدام های ارزشمندی را در حوزه تعاون به ثمر رساند که از پس این تلاش ها اشتغال مناسبی در این بخش ایجاد شد.

تعداد کل تعاونی ها در کشور تا پایان سال ۱۳۹۱ برابر با ۸۲ هزار و ۴۰۸ فقره بود. در سال ۱۳۹۲ تعداد ۶ هزار و ۹۲۷ تعاونی، سال ۱۳۹۳ چهار هزار و ۴۶ تعاونی و سال ۹۴ چهار هزار و ۲۵۰ تعاونی در کشور تاسیس شد. مجموع فرصت شغلی در تعاونی های کشور تا پایان سال ۱۳۹۱ رقم یک میلیون و ۳۶۳ هزار و ۳۳ نفر بود. در سال ۱۳۹۲ به میزان ۶۲ هزار و ۸۸۹ فرصت شغلی، در سال ۱۳۹۳ نیز به همان میزان سال قبل از آن و در سال ۱۳۹۴ به عدد ۹۰ هزار و ۲۷۰ فرصت شغلی در بخش تعاون کشور ایجاد شد. تعداد اعضای تعاونی ها تا پایان سال ۱۳۹۱ برابر با ۴۳۹ هزار و ۲۸ نفر بود که به این تعداد در طول بیش از سه سال فعالیت دولت تدبیر و امید ۲۸۸ هزار و ۷۰۰ نفر افزوده شد.

**تعاونی های مسکن مهر یکی دیگر از اقدام های ارزشمند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه تعاون به ثمر رساندن پروژه ناتمام مسکن مهر بود. در سال ۱۳۹۴ بیش از ۲۰۰ هزار واحد مسکونی مهر به بهره برداری رسید و بدین ترتیب تعداد واحدهای مسکونی تحویلی به اعضای تعاونی ها در دولت یازدهم به بیش از ۴۵۰ هزار واحد رسید. **کارت الکترونیکی مبادلات مرزی یکی دیگر از اقدام های موثر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه تعاون تحت پوشش قرار گرفتن حدود ۷ میلیون نفر از جمعیت مرزنشینان با کارت الکترونیک مبادلات مرزی بود. در نتیجه این اقدام، میزان صادرات تعاونی های مرزنشین از ۳۹۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۳ به ۵۷۳ میلیون دلار در سال ۱۳۹۴ افزایش یافت. توسعه تعاونی ها در سال های ۱۳۹۲تا ۱۳۹۵ هم سو با پیگیری جدی موضوع آموزش برای ایجاد و توسعه تعاونی ها در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده است. حمید کلانتری معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده در چهار ماهه نخست سال ۱۳۹۵ حدود ۶۰۰ هزار ساعت آموزش به نیروهای فعال در بخش تعاون داده شده است. بخش تعاون یکی از بخش های مهم اقتصادی در کشور است که در صورت حمایت می تواند با هزینه اندک منجر به اشتغال قابل توجه در مناطق محروم کشور شود. در بسیاری از مناطق روستایی و همچنین شهرستان های کوچک که امکان سرمایه گذاری محدود است می توان با توسعه تعاونی ها در این مناطق به توسعه اشتغال کمک کرد. سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور حدود پنج درصد است و براساس برنامه چشم انداز باید به ۲۵ درصد برسد.