محسن سیروس با اشاره به اینکه کشاورزی کشور روزبه روزبه کودهای خارجی وابسته تر می‌شود گفت: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با وجود بی توجهی دولت در تحقق اقتصاد مقاومتی تأمین نهاده‌های کشاورزی معطل‌مانده است.

عضو هیئت‌مدیره و دبیر انجمن تولیدکنندگان کودهای کشاورزی در گفتگو با فاطمه تفقدیخبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج بابیان اینکه حرکت دولت در سه سال گذشته برای تأمین کود موردنیاز بخش کشاورزی دقیقاً برخلاف مسیر تعیین‌شده توسط مقام معظم رهبری برای نیل به اقتصاد مقاومتی است افزود: وقتی دولت تلاش می‌کندتا به‌جای تقویت تولید داخلی و تقویت ساختار درونزای اقتصاد کشاورزی کشور، پول حاصل از فروش نفت را به‌صورت پیش پرداخت صرف خرید اقلام مختلف کود از کشورهای اروپایی کند و از طرفی کوچک‌ترین توقعی به توان تولید داخلی نمی‌کند، این به چه معنایی می‌تواند باشد؟*هرروز از خودکفایی در حوزه کشاورزی فاصله می‌گیریمدبیر انجمن تولیدکنندگان کودهای کشاورزی کشور ادامه داد: با خرید سازماندهی‌شده و بعضاً ترک تشریفاتی کود از خارج توسط شرکت دولتی خدمات حمایتی کشاورزی دو اتفاق مهم در کشور در حال وقوع است، نخست اینکه بخش کشاورزی کشور روزبه روزبه کودهای خارجی وابسته تر می‌شود و این وابستگی به معنی قطع زنجیره خودکفایی و ساخت درونزای محصول در بخش کشاورزی می‌باشد. به گفته سیروس در این وضعیت نمی‌توان ادعا کرد که در تولید فلان محصول استراتژیک غذایی خودکفا هستیم، چراکه این خودکفایی تا جایی ادامه پیدا می‌کند که غرب تشخیص دهد از فروش کود به واسطه‌های دولت ایران به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم و در بلندمدت منتفع می‌شود. سیروس با اشاره به اینکه بخش کشاورزی هرروز وابسته تر می‌شود خاطرنشان کرد: کشاورزی و نابودی دستاوردهای سی‌وچندسالهٔ آن و خطر کودهای وارداتی تا جایی است که می‌تواند منجر به دست‌کاری‌های بحران‌ساز مرتبط با بخش سلامت خاک و آب کشور و یا حتی انسان قرار گیرد.*نابودی خاک با کودهای وارداتیدبیر انجمن تولیدکنندگان کودهای کشاورزی در ادامه توضیحات خود فرضیه‌ای را مطرح کرد و افزود: فرض کنیم کودهای وارداتی بتوانند با یک عامل ناشناخته تکنولوژیک ضربه‌ای به بافت خاک کشاورزی کشور وارد کنند، فاجعه‌ای اتفاق می‌افتد که طی آن سطح وسیعی از کشتزارهای مورد بهره‌برداری بخش کشاورزی را در چشم برهم زدنی طی مدتی کوتاه از دست خواهیم داد. وی توضیح داد: علاوه بر از دست دادن امنیت غذایی کشور، با نابودی سطح وسیعی از دارایی‌های سرمایه‌ای بخش بزرگی از افراد جامعه مواجه می‌شویم که فقر و بی‌خانمانی و گرفتاری‌های اجتماعی عدیده‌ای را به همراه دارد و یا فرض کنید این کودها بتوانند با عاملی دیگر و به‌صورت ناشناخته و باواسطه غذایی موجبات بروز و یا گسترده‌تر شدن یک یا چند نوع بیماری در افراد جامعه را فراهم کنند و موضوع به خاطر ناشناخته بودن تا چندین سال از چشم همگان پنهان بماند و پس از چند سال نتایج خود را نشان دهد.*تولیدکنندگان توان رقابت با یارانه‌های دولت ندارندسیروس تصریح کرد: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با استفاده از رانت پیدا و پنهان یارانه‌های دولتی در حال وقوع است نیز شنیدنی است، سرمایه‌گذاری‌های ثابت بخش خصوصی در صنعت کود به خاطر بی توجهی دولت به‌ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی در تأمین نهاده‌های کشاورزی معطل‌مانده است. وی با اشاره به اینکه جز چند واحد تولیدی دست‌وپاشکسته، دیگر تولیدکنندگان توان رقابت با یارانه‌های دولت ندارند، افزود: زندگی و اشتغال طیف وسیعی از مدیران و کارگران شاغل در این بخش در معرض تهدید و خطری جدی قرار دارد. به گفته سیروس این در حالی است که سالیانه مبالغ گزافی برای اشتغال‌زایی در بخش‌های گوناگون توسط دولت صرف می‌شود و جالب اینجاست که وقتی نمایندگان تولیدکنندگان در جلسات علنی یا غیرعلنی به این وضع اعتراض می‌کنند با پاسخ‌هایی برای اصلاح وضع آشفته موجود مواجه می‌شوند که تجربه ثابت کرده است وعده‌های سر خرمن هستند و بس.*مشکلی برای تأمین اوره نداریمدبیر انجمن تولیدکنندگان کودهای کشاورزی عنوان داشت: درخصوص تأمین اوره در کشور هیچ مشکلی وجود ندارد و این مقوله توسط شرکت‌های پتروشیمی در حال انجام است که البته با دستور دولت و مصوبه شورای اقتصاد تاکنون این کود توسط شرکت‌های پتروشیمی با قیمتی زیر قیمت رسمی آن در اختیار شرکت خدمات حمایتی گذاشته شده است سیروس با اشاره براینکه این موضوع خارج از بحثاین انجمن است گفت: در بحثتأمین کودهای دیگر مانند کودهای فسفاته، کودهای پتاسه، ریز مغذی ها یا کودهای میکرو المنت، کودهای آلی و آلی ترکیبی و کودهای با تکنولوژی بالا، باوجوداینکه امکانات تولیدی معطل‌مانده، کشور پاسخگوی بخش بزرگی از نیاز فعلی کشور است و کوچک‌ترین دلیلی برای وابسته کردن کشور به خارج از مرزها وجود ندارد.*شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بی‌رویه کود وارد می‌کندبه گفته این مسئول این در حالی است که مسئولین شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اصرار بر واردات دارند و به‌عنوان نمونه درحالی‌که می‌توان تأمین نیاز کشور به کود فسفاته را از طریق کود سوپر فسفات ساده تولید داخل به‌راحتی انجام داد اقدام به واردات سوپر فسفات تریپل به‌عنوان کود جایگزین سوپر فسفات ساده می‌کنند. وی ادامه داد: وقتی معترض می‌شویم می‌فرمایند که تولیدکننده داخلی می‌تواند با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قرارداد غیر الزام‌آور ببندد به این معنا که اگر کود داخلی فروش رفت تولیدکننده داخلی به پول خود می‌رسد و اگر کود داخلی فروش نرفت تولیدکننده به پول خود نمی‌رسد و محکوم‌به ورشکستگی و گرفتاری‌های متعاقب آن است. سیروس خاطرنشان کرد: در شرایطی که شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کودهای وارداتی را بعضاً با مکانیزم ترک تشریفات مناقصه پیش‌خرید می‌کند! آیا این انصاف است که با پول این ملّت برعلیه منافع یک صنعت داخلی و باهدف نابودی آن خوش برانند؟ دبیر انجمن تولیدکنندگان کودهای کشاورزی یادآور شد: مجموعه وزارت جهاد کشاورزی دعوت کرد تا در بحثتأمین نهاده‌های کشاورزی دستورات روشن و راهبردی رهبری معظم انقلاب درخصوص تحقق اقتصاد مقاومتی و قطع وابستگی به غرب را سرلوحه امور قرار دهند و با اصلاح رویه کنونی و سرلوحه قرار دادن منافع ملّی گامی مثبت در جهت رونق بخش کشاورزی و اقتصاد کشور بردارند.