در آیینی با حضور مدیرعامل، اعضای هیات مدیره بانک صادرات ایران، مدیران بانک مرکزی و سازمان بازرسی کل کشور از سامانه رسیدگی به شکایات مشتریان این بانک رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری موج، اسماعیل لـله گانی در این مراسم طی سخنانی با اشاره به اینکه بسیاری از شکایت‌های مشتریان به بانک اعلام نمی‌شود، گفت: باید از مشتریانی که نارضایتی خود را به بانک اعلام می‌کنند، ضمن تقدیر و تشکر، به درخواست و تقاضای آنها رسیدگی شود. که ایجاد این سامانه گام موثری در زمینه رسیدگی به شکایات مخاطبان بانک است. وی با اشاره به گستردگی شعب و واحدهای بانکی در گستره کشور گفت: تعداد ۴۴ میلیون حساب و حجم بالای تراکنش‌ها و عملیات بانکی و گستردگی تعداد مشتریان ایجاب می‌کرد که یک سامانه مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان طراحی و ساماندهی شود. مدیرعامل بانک صادرات ایران، مدیریت موثر شکایات مشتریان و کارکنان را یکی دیگر از موضوعات مهم دانست و افزود: این مدیریت ایجاب می‌کند که در این رابطه برنامه‌ریزی، سازماندهی، هماهنگی، نظارت و کنترل در بحث مدیریت رسیدگی به شکایات مدنظر قرارگیرد. مدیر عامل بانک متبوع با اشاره به امکان شناسایی انتظارات و توقعات مشتریان و کارکنان با راه‌اندازی این سامانه گفت: بر اساس شکایات و پیشنهادها و انتقادات از طریق این سامانه، انتظارات و خواسته‌ها و نیازهای مشتریان را شناسایی کنیم و بتوانیم از امکانات محدود، حداکثر استفاده را برای افزایش رضایتمندی مشتریان به کار گیریم. وی افزود: مشتریان باید بدانند که باوجود بزرگی و قدمت بانک صادرات ایران، به چابکی و چالاکی بانک توجه شده و توانسته‌ایم با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی، در اسرع وقت و با دقت پاسخگوی نظرات و شکایات حجم بالای مشتریان خود باشیم. این موضوع می‌تواند برای بانک شهرت و اعتبار داشته باشد و این بانک قابلیت رقابت با بانک‌های کوچک و چابک در عرصه خدمات دارد و روزبه روز به دنبال افزایش رقابت‌پذیری است. وی در ادامه اظهار داشت: رسیدگی به شکایات با روش‌های مشتری‌مدارانه، تبدیل شکایت مشتریان به رضایت آنها با کنترل مؤثر، کاهش هزینه‌ها در مقایسه با شیوه‌های سنتی، افزایش تجربه برای خدمات‌دهی به مشتریان، کاهش تعداد مراجعان حضوری به دلیل کیفیت بالای ثبت و رسیدگی به شکایات، کاهش سفرهای درون‌شهری و بین شهری و کاهش مصرف کاغذ از دیگر اهداف پیاده‌سازی سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات است. وی در پایان اظهار داشت: در تلاش هستیم با استفاده از دانش و تجربه کارشناسان خبره بانکی، با مدیریت و راهبری بانک مرکزی و در راستای بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های این بانک، هر روز بتوانیم شرایط بهتری را برای مشتریان و مردم عزیز کشورمان فراهم کنیم تا سطح رضایتمندی در جامعه نسبت به شبکه بانکی افزایش یابد. شایان ذکر است با استقرار سامانه یاد شده هموطنان با مراجعه به سایتwww.bsi.ir، تماس با ٠٩۶٠٢، ارسال پیامک به سامانه١٠٠٠۶٠۶٢ و... نسبت به ثبت شکایات احتمالی خود جهت بررسی اقدام نمایند.