اختتامیه سومین دوره جایزه کیفیت آسیا تک برگزیدگان در سه حوزه نمایندگان فروش، حوزه پشتیبانی فنی و حوزه مراکز تماس شرکت آسیا معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری موج، صبح امروز در اختتامیه سومین دوره جایزه کیفیت آسیا تک برگزیدگان در سه حوزه نمایندگان فروش، حوزه پشتیبانی فنی و حوزه مراکز تماس شرکت آسیا معرفی شدند.

شرکت ارتباطات رایانه مصباح از فارس، شرکت شهراد شبکیه از تهران، شرکت البرز ابتکار مبین از البرز، شرکت اندیشه پرواز قائم از مازندران و شرکت تیام نت از یزد به ترتیب حائز رتبه اول تا پنجم شدند؛ که به نفرات اول تا سوم گواهی نامه تعهد به کیفیت و تندیس یابود جایزه کیفیت آسیا تک اهدا شد و به دو رتبه چهارم و پنجم گواهی نامه تعهد به کیفیت اهدا گردید.

در حوزه پشتیبانی فنی آسیا تک؛ شرکت تیام نت از یزد، شرکت ارتباط ریانه مصباح از فارس و شرکت البرز ابتکار مبین از البرز حائز رتبه های اول تا سوم شدند و در حوزه مراکز تماس نیز باز هم شرکت تیام نت از یزد رتبه اول را از آن خود کرد.

در حوزه مراکز تماس شرکت آسیا تک شرکت البرز ابتکار مبین از البرز و شرکت آفتاب فردا از خراسان رضوی رتبه ها دوم و سوم را کسب کردند که به شرکت برتر در دو حوزه پشتیبانی فنی و مراکز تماس گواهی نامه تعهد به کیفیت و تندیس یادبود سومین دوره جایزه کیفیت آسیا تک اهدا شد.

لازم به ذکر است، شرکت های نمایندگی آسیا تک پس از ارسال فراخوان جایزه کیفیت آسیا تک در سایت این شرکت و ثبت نام در جایزه از طریق تکمیل فرم مربوط و شرکت در جلسه افتتاحیه و معرفی مدل جایزه توانستند در دوره های آموزشی مدل جایزه حضور پیدا کنند و پس از تدوین گزارش خوداظهاری و انجام فرآیند خودارزیابی توسط نمایندگان و بازدید تیم ارزیاب از محل سایت شرکت ها و تهیه گزارش از آن رتبه بندی انجام شود و نمایندگان برتر انتخاب شوند.