مدیرعامل شرکت آسیا تک گفت: خدمات WIFI عمومی یا WIFI Publication یکی از خدماتی است که نظارت حاکمیت بر آن داریم و شرایط و ضوابط آن در وزارتخانه مشخص شده و فرودگاه ها و فروشگاه ها و ایستگاه های راه آهن می توانند از آن استفاده کنند.

به گزارش خبرگزاری موج، یوسفی زاده، مدیرعامل شرکت آسیا تک در حاشیه اختتامیه سومین دوره جایزه کیفیت آسیا تک(AQA) در جمع خبرنگاران، درباره این جایزه گفت: سومین دوره جایزه کیفیت امروز به پایان می رسد؛ که هدف آن بالا بردن سطح کیفی ارائه خدمات و نگه داشت مشترکین از نمایندگی فروش مختلف آسیا تک بوده است. ما امسال مجموع فعالیت ها را به مجموع فعالیت های صنفی رساندیم و این مسئله برای ما اهمیت زیادی دارد که با کیفیت بهتری به جامعه اینترنت ارائه دهیم، چرا که هر روز وابستگی بیشتری به کیفیت بهتر اینترنت احساس می شود و ما هم می خواهیم در سطح ارائه خدمات مناسب به مشترکین سهمی داشته باشیم.

وی درباره شبکهWIFIعمومی گفت: شیراز، تهران، مشهد جزوWIFIعمومی هستند که به صورت پایلوت تمامی کارهای آن نهایی شده. هم چنین برایWIFIدر اربعین مذاکرات اولیه انجام شده است و هنوز خبر مهمی از آن به دست نیامده است.

مدیرعامل آسیا تک با اشاره به مصوبه ۲۳۷ مجلس گفت: با ابلاغ مصوبه ۲۳۷ مجلس شتاب درخواست هایی که از شرکت های SERVE CO آمده، بیشتر شده است؛ به خاطر آنکه تعرفه ها به صورت پلکانی در این مصوبه مطرح شده اند. هم چنین در حوزه تجمیع شبکه و انتقال خدمات مشترکین قراردادها بسته شده و تلاش آسیا تک بر این است که مشکلات در حوزه اینترنت برطرف شود و ما برای خدمات مان نظارت کامل داریم. مشترکین در صورت هر گونه اختلاف یا انتقاد می توانند از طریق سامانه ها و وب سایت مشکل را مطرح کنند؛ تا اگر سو تعبیر باشد، این سو تعبیر برطرف شود و در صورت اشکال داشتن در سیستم هم اشکال برطرف شود و هم از مشترک آسیا تک دلجویی شود.

یوسفی زاده در پایان خاطر نشان کرد: خدماتWIFIعمومی یاWIFI Publicationیکی از خدماتی است که نظارت حاکمیت بر آن داریم و شرایط و ضوابط آن در وزارتخانه مشخص شده و فرودگاه ها و فروشگاه ها و ایستگاه های راه آهن می توانند از آن استفاده کنند؛ البته مشترک می تواند هم در خانه از اینترنت آسیا تک استفاده کند و هم در مکان های عمومی ازwifiعمومی استفاده کند, بدون اینکه برای آن از حجم اینترنت کاهشی وجود داشته باشد. مشترکینWIFI Publicationمقدار اولیه ای برای استفاده دارند که کمتر از یک ساعت است و بعد از آن می توانند با شارژ کردن از این اینترنت استفاده کنند.