مدیرعامل بانک ایران زمین و هیات همراه در ادامه بازدیدهای خود، از ۴ شعبه استان تهران بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری موج، عبدالمجید پورسعید مدیرعامل بانک ایران زمین با همراهی معاونت عملیات بانکی، ‏مدیریت شعب استان تهران، مدیریت حوزه مدیرعامل و مدیریت روابط عمومی روز گذشته از ۴ شعبه تهران ‏بازدید و از نزدیک با مدیران و کارکنان شعب دیدار و گفت و کو کردند. ‏ در این دیدارها ٬ پورسعید از نزدیک در جریان نحوه پاسخگویی به مشتریان قرار گرفت و ‏رهنمودهایی را جهت تسریع در روند ارائه خدمات به مشتریان ارائه کرد. ‏ محمدیه، جوادیه، خانی آباد و شهرری شعبی بودند که روز گذشته از سوی مدیر عامل و هیات همراه مورد بازدید قرار گرفت.