مرتضی طلایی عضو شورای شهر تهران در بازدید از خبرگزاری موج، با خبرنگار سرویس اقتصادی درباره مشکلات این روزهای اقتصاد کشور به گفتگو پرداخت.

به گزارش عرفانه تاجیکی، خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، سردار مرتضی طلایی طی بازدید از خبرگزاری موج ضمن انتقاد از وضعیت کنونی صنعت کشور گفت: محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت جزو افراد متخصص در حوزه صنعت هستند، اما بازنشسته اند و بهتر است برای استراحت به خانه روند. نایب رئیس شورای شهر تهران اضافه کرد:  بهتر است متخصصین جوان را وارد حوزه های اجرایی کشور کرده و به آن ها میدان دهیم. از اقدامات دولتی که همچنان از نسل نخست انقلاب به عنوان مسوولین اجرایی خود استفاده می کند، می توان متوجه شد که روند حرکت این دولت رو به عقب بوده و در شرایط عقبگرد است. در روزهای آینده مشروح گفتگوی اقتصادی مرتضی طلایی منتشر می شود.