سفیر روسیه در ایران گفت: شرکت گازپروم در حال مذاکره با شرکت ملی نفت ایران برای توسعه یک میدان گازی در ایران است.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از پرس تی وی، شرکت گازپروم روسیه در حال مذاکره با شرکت ملی نفت ایران برای توسعه یک میدان گازی در ایران است. لوان دژاگاریان، سفیر روسیه در ایران گفت: مذاکرات در حال حاضر متمرکز بر متن توافق است. وی افزود: روسیه به دنبال تشکیل کنسرسیومی برای اجرای پروژه های توسعه ای در بخش های نفت و گاز ایران است. دژاگاریان خاطرنشان کرد: لویک اویل به عنوان یکی از شرکت های نفتی مهم بخش خصوصی روسیه نیز به دنبال مشارکت در توسعه ۲ میدان نفتی در ایران است.