سرپرست شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲ از خرید بیش از یک میلیون تن گندم در سه استان تحت پوشش این منطقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، سید محمدجعفری با اشاره به ادامه روند افزایش خرید تضمینی گندم در۳ استان گلستان، مازندران و سمنان میزان خرید تضمینی گندم در این ۳ استان را تاکنون، بیش از یک میلیون تن اعلام کرد. جعفری افزود: تاکنون بیش از ۴۳ هزار تن گندم توسط ۲۱ مرکز خرید در استان مازندران خریداری شده است. وی گفت: بیشترین میزان گندم خریداری شده به مقدار ۹۵۰ هزار تن توسط ۱۰۰ مرکز خرید از کشاورزان  استان گلستان خریداری شده است. سرپرست شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲ مقدار گندم تحویلی توسط کشاورزان سمنانی را ۲۵ هزار تن اعلام و اظهار کرد: ۳۰ مرکز خرید در سمنان گندم مازاد بر نیاز کشاورزان را خریداری کنند. وی تشریح کرد: به دلیل بارندگی های پراکنده در روزهای اخیر به ویژه در استان های مازندران و گلستان، روند برداشت گندم توسط کشاورزان با مشکلاتی روبرو بوده که این مسأله بر روند خرید تضمینی این محصول استراتژیک نیز تاثیرگذار بوده است. سرپرست شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲ تاکید کرد: به منظور تسهیل در امر خرید تضمینی گندم و جلوگیری از بروز هرگونه ناهماهنگی و مشکلات مربوطه، در هر مرکز خرید یک عامل تشخیص ذیحساب، یک ناظر از طرف شرکت غله و نماینده سازمان جهاد کشاورزی به منظور تایید معرفی نامه کشاورزان در هنگام تحویل گندم و همچنین نماینده کشاورزان حضور دارند.