حجتی با بیان اینکه طرح‌های آبخیزداری در سطح ۱۱ میلیون هکتار در قالب برنامه‌های اقتصاد مقاومتی تهیه شده است، گفت: این طرح‌ها طی برنامه‌ای ۱۰ ساله در کشور اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری موج،محمود حجتی با بیان اینکه عملیات آبخیزداری در سطح ۱۱ میلیون هکتار در برنامه‌ای ۱۰ ساله اجرا می‌شود،افزود: این برنامه از طرح‌های محوری و اولویت دار برنامه اقتصاد مقاومتی است که به تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسیده است.
وی گفت: با توجه به مصوبه‌های اقتصاد مقاومتی و تجهیزاتی که در اختیار قرار می‌گیرد می‌توانیم سالانه یک میلیون هکتار را در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری عملیاتی کنیم.وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: پارسال هم با وجود همه محدودیت‌ها، در ۵۰۰ هزارهکتار این طرح را اجرا کردیم که علاوه بر حفاظت خاک به جلوگیری از تبخیر آب، تقویت سفره‌های زیرزمینی، نفوذ آب در زمین، تغذیه سفره و خاک و همچنین جلوگیری از فرسایش خاک کمک کرده است.حجتی با بیان اینکه امروز روز مبارزه جهانی با پدیده بیابان زایی است، افزود: طرح‌های بسیار خوب و همه جانبه در کشور پیش بینی شده و در حال اجراست که بخش عمده آنها به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری برمی‌گردد و بخش دیگر از طریق خدمات دولتی به طور غیرمستقیم همچون ارائه سوخت از طریق گاز طبیعی و توزیع کپسول‌های گاز توسط سازمان امور عشایر ارائه شده است.وی تاکید کرد: باید فشار بر منابع طبیعی کاهش یابد و حذف دام از مراتع برای ایجاد تعادل نیز اجرا شود، ضمن اینکه برنامه حذف دام مازاد از مراتع را در دستور کار داریم که خوشبختانه موفقیت‌هایی در این زمینه کسب شده است.