شهردار اصفهان گفت: ایجاد گفتمان جدید اصفهان، شهر دانش محور و خلاق به مشارکت فعال جوانان خلاق نیاز دارد.

به گزارش خبرنگار موج از اصفهان، مهدی جمالی نژاد گفت: ایجاد بستر برای تبدیل دانش به ثروت و انگیزه بخشی به کارآفرینان یکی از دغدغه های گفتمان جدید شهرداری اصفهان است که جوانان فعال اقتصادی می توانند نقش موثری در این فرایند داشته باشند. وی ایجاد گفتمان مبتنی بر دانش محور در شهر اصفهان با وجود سلایق و دیدگاه های متفاوت را بسیار دشوار دانست و گفت: در این راستا دو مرکز فناوری های نوین و خلاقیت و نوآوری در شهرداری اصفهان راه اندازی شده است. وی تصریح کرد: جوانان همواره به عنوان پیش قراولان توسعه نقش موثری در تغییر گفتمان شهری دارند و از این رو می توان از این ظرفیت برای توسعه شهر اصفهان استفاده بهینه کرد. جمالی نژاد به ایجاد جذابیت جدید شهری برای جذب گردشگران جوان خارجی اشاره کرد و گفت: اغلب گردشگران اصفهان کهنسالانی هستند که تنها خواستار بازدید از آثار تاریخی این شهرند ولی فرزندان آنان به جذابیت های جدید مانند آکواریوم، دلفاریوم و غیره علاقه مند و ازاین رو شهرداری به دنبال ایجاد این مراکز جهت جذب گردشگران خانوادگی است که در کنار بازدید از آثار تاریخی خانواده، آنها بتوانند از جاذبه های جدید دیدن کنند. وی اضافه کرد: در شرایطی که شهر اصفهان بر اثر صنایع آلاینده است روز به روز در شرایط نامناسبی قرار می گیرد بهترین جایگزین صنایع آلاینده توسعه صنعت گردشگری است و باید همه بخش های دست به دست هم بدهند تا این صنعت به عنوان مهمترین منبع درآمدزایی مردم جایگزین شود. وی با اشاره به رکود اقتصادی در کشور و بویژه در استان اصفهان گفت: در چنین شرایطی شهر دانش محور باید راهکارهای خلاقانه و بدیل برای خروج از رکود پیدا کند. شهردار اصفهان با اشاره به اینکه هر سازمانی که فعالیت کند مورد انتقاد نیز واقع می شود، گفت: بسیاری از سازمان ها فعالیت خود را زمین گذاشته و مورد انتقاد هیچ مرجعی قرار نمی گیرند، ولی شهرداری که در بخش های سلامت، ورزش فرهنگ، هنر و گردشگری فعالانه وارد شده با انتقاداتی نیز روبروست.