بیش از سه میلیون تن سوخت مایع در استان اصفهان صرفه جویی شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: با گازرسانی به واحدهای صنعتی استان بیش از سه میلیون تن سوخت مایع در استان اصفهان صرفه جویی شد. سید مصطفی علوی بیان کرد: برای گاز رسانی به صنایع استان بیش از ۷۵۰ میلیارد ریال هزینه شده است. وی گفت: همسو با سیاست‌های گازرسانی به صنایع، فهرست واحدهای بدون گاز از شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اصفهان دریافت و هزینه اجرای خطوط و شبکه گازرسانی آن هم برآورده شده است. علوی با اشاره به اجرای ۲۶ هزار و ۲۰۰ کیلومتر شبکه گذاری و ۹۷۰ کیلومتر انشعاب در استان افزود: هم اکنون بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار مشترک گاز طبیعی در استان، مصرف کننده گاز طبیعی هستند.