دانشگاه اصفهان و کتابخانه ملی برای همکاری علمی، پژوهشی، آموزشی و اشتراک منابع اطلاعاتی، تفاهمنامه همکاری امضا کردند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، این تفاهمنامه در چهار ماده، ۱۰ بند و یک تبصره به امضای دو طرف رسید. استفاده از توان علمی پژوهشی طرفین برای برگزاری و اجرای دوره های تحقیقاتی، اجرای طرح های تحقیقاتی مشترک و ایجاد فرصت مطالعاتی با توجه به امکانات موجود و ضوابط و همکاری در فهرست نویسی و رقومی سازی نسخ خطی و چاپ سنگی از مهمترین مواردی است که دو طرف بر سر آنها به تفاهم رسیدند. همچنین همکاری دانشگاه در ارتقا دانش کارشناسان در مقطع تحصیلات تکمیلی و رشته های مورد نیاز سازمان اسناد و کتابخانه ملی در زمره موارد دیگر این تفاهمنامه است. دانشگاه اصفهان با ۷۰ سال قدمت بعنوان یکی از دانشگاه های جامع و برتر کشور دارای حدود ۱۵ هزار دانشجو و ۶۶۰ نفر عضو هیات علمی است.