شرکت فولاد مبارکه اصفهان پیشنهاد خود را برای خرید فولاد ایلوای ایتالیا به صورت کنسرسیوم ایرانی - ایتالیایی اعلام کرده است.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مدیرعامل فولاد مبارکه اصفهان گفت: در حال حاضر چندین شرکت اروپایی تمایل دارند تا به صورت مشترک با شرکت فولاد مبارکه برای خرید سهام شرکت ایلوا وارد عمل و مذاکره شوند، و طرف ایرانی به زودی بسته پیشنهاد خرید خود را برای این شرکت فولاد ساز ایتالیایی اعلام خواهد کرد. سبحانی تصریح کرد: فولاد مبارکه برای خرید شرکت ایلوا در نظر دارد شرکت مشترک در ایران و ایتالیا تاسیس کند. گفتنی است در حال حاضر شرکت آرسلومیتال به دنبال خرید ایلوا است این شرکت اعلام کرده است طی سه سال شرکت فولاد ایلوا را به نقطه سربه سر می رساند. شرکت فولاد ایلوای ایتالیا تولید کننده انواع محصولات فولادی است و در حال حاضر به دلیل مشکلات زیست محیطی و ازدیاد نیروی انسانی در شرایط مطلوبی قرار ندارد.