مدیرکل زندان های استان اصفهان اظهار داشت: حمایت و خدمات خیران خمینی‌شهر طی چند سال گذشته به مجموع زندان‌های استان اصفهان مثال‌زدنی و در سطح کشور نمونه است.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، رمضان امیری در مراسم جشن گلریزان شهرستان خمینی شهر بیان کرد: امروز خدمات خیرین خمینی شهری نه تنها شامل این شهرستان بلکه شهرهای مجاور هم تحت پوشش حمایت خود قرار می دهند. امیری با اشاره به اینکه خانواده زندانی به دلیل شرایط اقتصادی در شرایط سخت مالی و کمبود قرار دارند گفت: انجمن حمایت از خانواده زندانیان با کمک خیرین استان موفق شده بخشی از خدمات تحصیلی،آموزشی، درمانی و پزشکی مورد نیاز آنها تامین کند. مدیرکل زندان‌های استان اصفهان بیان کرد: ۷ هزار متر سنگ توسط خیران برای تغییر فضای خوابگاهی و بهداشتی زندان، بازسازی و زیباسازی زندان‌ها کمک شده تا در سطح استان استفاده شود. امیری با بیان اینکه ۷۵درصد ورودی به زندان‌ها به دلیل اعتیاد به مواد سنتی و صنعتی است، تصریح کرد: مجموعه قضایی شهرستان خمینی‌شهر با برنامه‌ریزی‌هایی که داشت توانسته این مقدار ورودی به زندان را به ۷درصد برساند. وی با اشاره به تراکم جمعیت موجود در شهرستان خمینی‌شهر ادامه داد: قطعه زمینی برای احداث زندانی بزرگ‌تر از زندان فعلی تهیه‌شده اما به دلیل وضعیت اقتصادی موجود در دولت، هنوز مجوز ساخت داده نشده است. مدیرکل زندان های استان اصفهان بیان داشت: درسال گذشته به همت خیرین خمینی شهری و با مشارکت ستاد دیه ۳۴ نفر زندانی مالی و  غیر عمد به مبلغ یک میلیارد وسیصد میلیون تومان آزادشدند و به جمع خانواده بازگشتند. وی با تاکید براینکه بیش از ۷۰ درصد از تعهدات سال گذشته خیرین خمینی شهری اجرا شده است گفت: امروز خانواده و زندانیان غیر عمد چشم انتظار حمایت خیرین برای آزاد و رهائی از بند زندان هستند.