کمک های مردمی به نیازمندان تحت پوشش کمیته امداد اصفهان ۱۰ درصد افزاش داشته است.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۲۳۰میلیارد ریال به نیازمندان تحت پوشش کمیته امداد کمک شده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰درصد افزایش داشته است. حمیدرضا شیران بیان کرد: بیش از هشتاد میلیارد ریال از این کمک ها از صد قات و بقیه در غالب طرح محسنین و ایتام در استان جمع آوری شده است. وی گفت: این مبلغ دریافتی تنها ۲۰درصد کمک هایی است که به افراد تحت پوشش اختصاص داده شده است. بیش از ۹۶هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد استان اصفهان هستند.