مراسم بزرگداشت چهلمین روز درگذشت مجتهده بانو علوی همایونی در مسجد قائمیه اصفهان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، زینت السادات علوی همایونی متولد ۱۲۹۶ شمسی اصفهان، پژوهشگر، فقیه و مجتهده معاصر شیعه از شاگردان مرحوم مجتهده بانو امین اصفهانی است. در سال ۱۳۹۰نیز در همایشی با پیام رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور وقت، از فعالیت‌ های ایشان تجلیل شده بود. وی همچنین اولین دانشجوی زن رشته الهیات در دانشگاه است که در سال ۱۳۴۳ در امتحان ورودی پذیرفته شد. بانو علوی همایونی در سال ۱۳۴۴ با امتیاز بانو امین، اولین حوزه علمیه زنان در ایران را در اصفهان بنام مکتب فاطمه(س) تاسیس کرد. اساتید وی به جز بانو امین، شیخ حیدر علی محقق، صدر کوپایی ، اشنی قودجانی بوده اند. وی ۵۰ سال به طور مستمر در خدمت بانو مجتهده امین تحصیل کرد و در تمام امور از ایشان پیروی و مرید وی بود. بانو زینب السادات علوی همایونی در سال ۱۳۸۸ به عنوان چهره ماندگار انتخاب شد.