مدیرکل حمایت از تولید معاونت صنایع دستی سازمان میراثفرهنگی کشور در اصفهان تصریح کرد: همزمان با نشست شورای جهانی صنایع دستی کارگاه آموزشی پارچه قلمکار در اصفهان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، فریدون میرزالو با اعلام این مطلب گفت: تلاش داریم تا با عنایت به اینکه استان اصفهان یکی از اصلی ترین مراکز تولید پارچه های قلمکار در جهان است با همکاری هنرمندان اصفهانی کارگاه آموزش چاپ پارچه های قلمکار در اصفهان جهت میهمانان همایش برپا شود. شایان ذکر است در سفر دو روزه مدیرکل حمایت از تولید معاونت صنایع دستی کشور به اصفهان وی با حضور مشاور معاون صنایع دستی کشور از کارگاه های چاپ و تولید پارچه های قلمکار بازدید کرد.