استاندار اصفهان در مراسم تجلیل از خبرنگاران با اشاره به اینکه تدبیر، امید، نشاط و همگرایی رمز موفقیت ما خواهد بود گفت: رسانه ها باید مبلغ، مبشر و پیشروان این امر باشد که گاهی این رسالت فراموش می شود.

به گزارش خبرنگار موج از اصفهان ، رسول زرگرپور اظهارداشت: نزدیک به دویست سال از عمر مطبوعات می گذرد و در طول دهه ها و دوره های مختلف فراز و فرودهای زیادی را پشت سر گذاشته است. وی با بیان اینکه در این سالها حضور در عرصه مطبوعات سخت تر و دشوارتر تصور می شود، تصریح کرد: از سویی گسترش ابزار رسانه ای دیجیتال و فضای مجازی باعث شده کارگزاران نشریات، به دنبال شیوه های جذاب تری باشند تا تولیدات خبری و گزارشی آن ها جایگاه مطلوب تری داشته باشد و از سوی دیگر تنگناهای امکاناتی، امکان آسودگی خاطر را از اصحاب رسانه سلب کرده است. مدیر ارشد استان افزود: در این میان یک اتفاق نظر وجود دارد و آن تاثیرگذاری مطبوعات در تاریخ فرهنگی سیاسی و اجتماعی جامعه است. وی با اشاره به اینکه از قابلیت های فرهنگ مکتوب جاودانگی و ماندگاری آن است، افزود: هر چه بر قدمت این آثار افزوده می شود ارزش آن بیشتر و مورد توجه جدی تر خواهد بود. رسول زرگرپور با اشاره به اینکه در میان انبوه رسانه های فراگیر امروزی، توجه به رسالت های اساسی یک رسانه ی مکتوب قابل تعمق است، اظهارداشت: صداقت، صراحت، حقیقت نگری، پرهیز از تعصب و جانبداری، ارائه ی مستندات و نیز تلاش دلسوزانه برای آگاهی بخشی عمومی بخشی از رسالت های ارزش مدار مطبوعات است. وی اضافه کرد: نگاه حرفه ای با رعایت حریم افراد و اشخاص و انتقادات سازنده می تواند بخش دیگری از وظایف یک مطبوعه ی متعهد را شامل شود. زرگرپور یادآور شد: آنچه در این زمان از همه بیشتر اهمیت دارد نقش رسانه های محلی است و جامعه شناسان ارتباطات معتقدند نشریات محلی به دلیل کارکردها و نیروی خود در مسائل بومی، عمده ترین نقش را در شکل گیری رفتارهای اجتماعی در پایدارترین سطح خود دارا هستند و در نحوه قضاوت و عکس العمل مردم در سطوح ملی و بین المللی نیز از این راهگذار به شکل غیر مستقیم نقش آفرینی می کنند. استاندار اصفهان اظهارداشت: میزان رشد مطبوعات محلی حاکی از وجود استعداد و قابلیت های فراوان استان ها برای فعالیت های اطلاع رسانی محسوب می شود و کارکرد مطبوعات محلی نقش مهمی در انعکاس نیازها و مشکلات زندگی افراد یک نقطه یا محله دارد و پویایی و رشد آن ها بر توسعه ی کلی مطبوعات منجر می شود.