مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان گفت: مدیریت در حوزه امور اداری و منابع انسانی یکی از مهمترین فعالیت های هر سازمانی است که کاهش هزینه های هر یک از این فعالیت ها در کنار افزایش دقت و کیفیت ارائه خدمات، نقش بسزایی در پیشبرد اهداف سازمانی دارد.

به گزارش خبرنگار موج از اصفهان ، وحید حیدریان با بیان اینکه راه اندازی و استقرار این سامانه ها تسهیل کننده تحقق اقتصاد مقاومتی در فرایند داخلی شهرداری می باشد، ادامه داد: در این زمینه راه اندازی و تثبیت سامانه های مکانیزه و الکترونیکی و حرکت به سمت حذف فعالیت های فیزیکی نوید بخش آینده ای روشن در عملکرد روبه رشد شهرداری در کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت خدمات خواهد بود. وی با بیان اینکه سیستم های این حوزه موجب تسریع در امور روزمره شهرداری، تسریع در پاسخگویی به ارباب رجوع و کاهش حجم مکاتبات و گردش فیزیکی کاغذ در قسمت های مختلف می شود، اضافه کرد: سازمان فاوا شهرداری اصفهان از ابتدای تشکیل تا کنون عهده دار تولید، تأمین و پشتیبانی ۱۶ سامانه مهم در این حوزه همچون؛ اتوماسیون اداری، انبار و اموال، حضور و غیاب متمرکز، ارزشیابی، منابع انسانی، پگاح(پرسنلی، کارگزینی، احکام و حقوق) و... می باشد. وحید حیدریان همچنین دیگر سامانه های مرتبط با امور کارکنان و بازنشستگان شهرداری را نیز برشمرد و تصریح کرد: سامانه های بازنشستگان، تغذیه و باشگاه، درمانگاه و آرشیو اطلاعات پزشکان، بیمه تکمیلی و... نیز از مهمترین سیستم های مکانیزه شهرداری جهت تسریع فرایندهای داخلی و کاهش هزینه های مربوط به کارکنان و بازنشستگان شهرداری می باشد. مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری اصفهان با اشاره به کسب اطلاعات به هنگام و به موقع، بهبود عملیات شهرداری، افزایش کیفیت و دقت در فرایندها و بهبود تصمیم گیری در این حوزه، خاطر نشان کرد: کاهش زمان انجام امور، پشتیبانی از استرتژی های شهرداری، و بهبود و طراحی مجدد فرایند های کاری از طریق متغیر های فناوری اطلاعات از دیگر مزایای این سیستم ها می باشد.