کارگاه و سردخانه غیر مجاز بسته بندی خرده گوشت مرغ(ضایعات) در نجف آباد کشف شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان نجف آباد گفت: در پی گزارش های مردمی بازرسان گروه مهندسی بهداشت محیط این شبکه و شبکه دامپزشکی شهرستان، از دو سرد خانه چند تنی در محیطی غیر قانونی و غیر بهداشتی بازدید کردند. حمید گله داری افزود: در این سردخانه ها با استفاده از پاکت های شرکت های کشتارگاه مرغ مختلف، اقدام به بسته بندی غیر قانونی و غیر بهداشتی خرده گوشت مرغ و انجماد آن در شرایط غیر استاندارد می کردند. وی گفت: در این زمینه حدود ۶ و نیم تن خرده گوشت مرغ بسته بندی و منجمد شده توقیف و با چند دستگاه خودرو یخچال دار تا زمان تعین تکلیف به سردخانه شبکه دامپزشکی شهرستان منتقل شد.