مدیرعامل انجمن خیریه حمایت از بیماران نقص ایمنی اولیه گفت: به منظور درمان و انجام پژوهش برای بیماران نقص ایمنی اولیه با ۷ کشور اروپایی طی یکسال گذشته تفاهم نامه منعقد شد.

به گزارش خبرنگار موج از اصفهان، مدیرعامل انجمن خیریه حمایت از بیماران نقص ایمنی اولیه حضرت صدیقه طاهره (س) اظهار داشت: انعقاد تفاهم نامه با مراکز تحقیقاتی، درمانی کشورهای آلمان، فرانسه، کانادا، سوئد، انگلستان، امریکا و بلژیک و اعزام و پیگیری مراحل تشخیصی و درمانی تعدادی از بیماران در آن مراکز و در نتیجه کشف سه ژن جدید و ثبت بین المللی از مهمترین اقدامات این خیریه در طول یکسال گذشته است. سید محمد باقر حجازی اظهار داشت: حمایت از خرید تجهیزات مورد نیاز پژوهش از جمله خرید دستگاه‌های PCR و سانتریفیوژ و تحویل امانی آن به مرکز تحقیقات نقص ایمنی و همچنین خرید دستگاه الکتروفورز و تحویل امانی آن به گروه ایمنی شناسی دانشکده پزشکی اصفهان و در صورت تامین بودجه مورد نیاز، پیگیری خرید یک دستگاه فلوسیتومتری با قابلیت تشخیص و تفکیک سلولی برای حل مشکل بیماران مختلف از جمله بیماران نقص ایمنی- سرطانی، نازایی و بیماران پیوندی از دیگر اقدامات این خیریه بود. وی افزود: حمایت همه جانبه از طرح‌های گوناگون پژوهشی مصوب در مرکز تحقیقات نقص ایمنی در مواردی که این حمایت ها مورد نیاز تشخیص داده شده است یکی از محورهای اصولی این انجمن است. حجازی بیان کرد: هیئت مدیره انجمن بنا به رسالت انسان دوستانه تصمیم گرفت ۱۰ بیمار نقص ایمنی اولیه دارای اولویت را در لیست کاندیداهای انجام پیوند مغز استخوان قرار دهد که هزینه هر نفر حدود یک میلیارد و دویست میلیون ریال است. وی گفت: انجمن در راستای پیشگیری از تولد نوزادان مبتلا به بیماری نقص ایمنی، تفاهم‌نامه‌ای با دانشگاه لوون بلژیک منعقد کرد که بر اساس آن انجام آزمایشات ژنتیکی به روش WES برای مادران باردار در معرض خطر انجام می‌گیرد و با وجود هزینه‌های سنگین آزمایشات برای بیمار هیچ هزینه‌ای نخواهد داشت.