مردم اصفهان امروز شاهد هوای ناسالم برای گروه های حساس هستند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، رئیس امور آزمایشگاه های اداره کل حفاظت محیط زیست استان گفت: شاخص کیفیت هوای شهر اصفهان روی عدد ۱۲۴ ایستاد. بابک صادقیان افزود: در بررسی پایگاه سنجش کیفیت هوا در نقاط مختلف شهر اصفهان شاخص آلودگی هوا در میدان احمد آباد ۱۲۵ ، میدان امام حسین ۱۳۳ ، خیابان رودکی ۱۱۲ و چهارباغ خواجو ۱۲۲ و ناسالم برای گروه های حساس ثبت شده است. وی ادامه داد: براساس شاخص کیفیت هوا از ۰ تا ۵۰ نشانه هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.