برداشت کلزا از سطح ۴۱۰ هکتار ارزمین های زراعی استان اصفهان آغاز و همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان در خصوص اقدامات انجام شده برای افزایش سطح زیر کشت کلزا استان گفت: برداشت کلزا از سطح ۴۱۰ هکتار از زمین های زراعی استان آغاز و همچنان ادامه دارد و تاکنون بیش از ۶۵۰ تن کلزا در قالب خرید تضمینی از کشاورزان به ازای هر کیلو ۲۵۳۰۰ تومان خریداری و وجه بیش از ۴۲۰ تن آن نیز پرداخت گردیده است. شایان ذکر است در راستای سیاست های دولت برای کاهش وابستگی به واردات روغن خوراکی به کشور تولید کلزا استان اصفهان نسبت به سال گذشته هم در میزان تولید و سطح دو برابر رشد داشته است.