رئیس کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: با راه اندازی خط دوم مترو اصفهان می توان به کاهش ترافیک و آلودگی هوا کمک کرد و به جا به جایی مردم و شهروندان سرعت بخشید.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، غلامرضا شیران در جلسه کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر پیرامون موضوع بررسی لایحه احداث خط دو قطار شهری در ارتباط با اجرای پروژه خط دو متروی شهر اصفهان اظهار کرد: برای اینکه خط دو متروی شهر اصفهان را راه اندازی کنیم نیاز است که از کمک شرکت شهر آتیه با کارگزاری بانک شهر استفاده کنیم. وی افزود: شرکت شهر آتیه واسطه ای میان شهرداری ها و پیمانکاربرای بهره برداری خط دوم متروی اصفهان است. رئیس کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری و اطلاعات شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: اگر قرار است خط دوم مترو اصفهان بهره برداری و اجرا شود لازم است که با قدرت و انرژی همراه با زمان بندی منظم و دقیق باشد. وی ادامه داد: با راه اندازی خط دوم مترو اصفهان می توان به کاهش ترافیک و آلودگی هوا کمک کرد و به جا به جایی مردم و شهروندان سرعت بخشید. شیران تاکید کرد: زمانی می توانیم با موفقیت تمام این پروژه مترو را به سرانجام برسانیم که همه با یکدیگر متحد شده و با استفاده از تجارب یکدیگر با قدرت و در نظر داشتن زمان فعال باشیم.