سه طرح عمرانی عصر چهارشنبه در منطقه ۱۰ شهرداری در شرق کلانشهر اصفهان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار موج از اصفهان، بهره برداری از این طرح ها در قالب بیست و هفتمین برنامه از سری برنامه های موسوم به 'هر هفته چند افتتاح' شهرداری اصفهان انجام شد. این سه طرح عمرانی شامل احداث خیابان حکمت، خیابان محله گرکان و مجتمع تجاری - اداری میثم است . خیابان حکمت در حد فاصل خیابان های میثم تا زرین کوب به طول ۵۲۰ متر با هزینه ۶۰ میلیارد ریال و خیابان ۱۲ متری محله گرکان به طول ۳۰۰ متر با هزینه ۲۵ میلیارد ریال در حد فاصل خیابان های میثم تا گرکان احداث شده است. عملیات اجرایی مجتمع تجاری - اداری میثم نیز به مساحت دو هزار و ۸۰۰ مترمربع با اعتبار ۵۰ میلیارد ریال تکمیل شده است. شهرداری منطقه ۱۰ اصفهان ۶۰ هزار خانوار با حدود ۲۰۰ هزار نفر جمعیت در محدوده میدان لاله در امتداد اتوبان چمران تا حصه، محله بوزان در امتداد خیابان جی تا میدان احمد آباد، حصه – جوهران – بوزان تا خیابان جی و میدان احمد آباد در امتداد خیابان سروش تا میدان قدس در امتداد خیابان لاله را پوشش می دهد. کلانشهر اصفهان دارای حدود دو میلیون نفر جمعیت و ۱۵ منطقه شهرداری است.