طرح راه‌اندازی بخش تخصصی شهدا در کتابخانه های عمومی اصفهان کلید خورد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان ،مدیر کل اداره کتابخانه‌های عمومی اصفهان گفت: طرح راه‌اندازی بخش تخصصی شهدا در کتابخانه‌ها از کتابخانه ولیعصر اصفهان آغاز شده و بزودی در همه ۳۶ کتابخانه عمومی این شهرستان اجرا می‌شود. علی جعفرپور گفت: در این بخش از کتابخانه‌ها، کتاب‌هایی با محتوای زندگینامه و خاطرات شهدا قرار گرفته تا پس از خواندن این کتاب‌ها، مخاطبان برای درد و دل با شهدا، حرف دل خود را روی کاغذهای مشخص‌ شده بنویسند. وی افزود: پنج درصد از کل کتاب‌های موجود در کتابخانه‌ها به این طرح اختصاص یافته که با ملاک‌های اداره کل کتاب‌های امور شهدا از بقیه کتاب‌ها جدا و این کتاب‌ها طوری در این بخش قرار داده‌ شده است که مراجعه‌ کنندگان ، همان اول ورودی، این بخش را می‌بینند.