سه طرح عمرانی در منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مدیرمنطقه ۱۰ شهرداری اصفهان گفت: این طرح ها شامل بوستان معراج به مساحت دوهزارو ۵۰۰ مترمربع، بوستان محله گرگان خیابان میثم به مساحت هزار و ۵۰۰ مترمربع و آبیاری قطره ای فضای سبز پل طیاره بزرگراه شهید اردستانی است. عبدالرسول امامی افزود: برای اجرای این طرح ها یک میلیاردو ۴۰۰ میلیون ریال هزینه شده است.