نماینده مردم اصفهان در مجلس شواری اسلامی در دیدار با مدیرکل میراثفرهنگی استان تأکید کرد: ثبت جهانی قنات های تاریخی گام مهمی درتوسعۀ ارتباط فرهنگی ملت ایران با جهانیان بشمار می رود.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، حیدرعلی عابدی بیان کرد: حال که با تلاش ویژه خادمان فرهنگ دوست، این ملت بزرگ در سازمان میراث فرهنگی و تلاش های ارزشمند هیئت فرهنگی ایران در چهلمین نشست سازمان بین المللی یونسکو، ۱۱ قنات ایرانی به ویژه ۳ قنات تاریخی «مون» ، «وزوان» و «مزد آباد» در استان اصفهان به ثبت جهانی رسید، معتقدیم این رویداد فرهنگی گام ارزشمندی در توسعۀ ارتباطات فرهنگی ملت بزرگ ایران با جهانیان به شمار رفته و جهانیان با این رخداد، درخواهند یافت که ملت بزرگ ایران در طول تاریخ پرفراز و نشیب خود همواره با اعتقاد به یگانه قادر متعال هستی آفرین توانسته اند فرهنگی جهانی، در عین حال پایدار را به بشریت ارائه کنند. وی گفت: این موفقعیت بزرگ را به تمام ملت بزرگ ایران به ویژه ریاست محترم سازمان میراث فرهنگی کشور، همکاران خدوم میراث فرهنگی استان، مسوولین محترم شهرستان های اردستان، میمه و وزوان و تمامی دوستداران عرصه میراث فرهنگی تبریک عرض می نمایم.