معاون بهره برداری شرکت آبفا استان اصفهان با اشاره به توسعه وارتقا خدمات به مشترکین گفت: طی سه ماهه اول سال جاری واحد ویدئومتری، ۳۳۸۷۰ متراز شبکه فاضلاب را مورد ویدئومتری قرار داده است.

به گزارش خبرنگار موج از اصفهان، حسن غلامی اظهار داشت: عملیات ویدئومتری شبکه های فاضلاب در مناطق ۶ گانه شهر اصفهان و شهرستانهای استان انجام گرفت. وی هدف از اجرای این عملیات را وقوع کاهش حوادث دانست و تصریح کرد: عملیات ویدئو متری شبکه فاضلاب در سطح استان به طور جدی دنبال می شود تا با بررسی شبکه از نقاطی که دارای خوردگی ونشتی است مطلع شویم و با بازسازی به موقع قسمت های فرسوده شبکه فاضلاب از وقوع حوادث احتمالی جلوگیری شود. معاون بهره برداری آبفا استان اصفهان اعلام کرد:این واحد طی سه ماهه سال گذشته ۱۷۵۲۳ متر ویدئومتری انجام داده است این درحالیست که حجم عملیات انجام شده واحد ویدئومتری در سه ماهه اول سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از ۴۸% افزایش راندمان داشته است که مطئنا همین امر تاثیر بسزایی در کاهش حوادث دارد.