چهار کارگاه مزاحم و پر خطر معابر در اصفهان مهر و موم شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مدیر منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان گفت: از فعالیت این کارگاه ها برای آسایش شهروندان و سالم سازی محیط و رفع خطر معابر منطقه ۱۱ جلوگیری شد. رسالت اظهار داشت: این کارگاه ها در قالب اجرای بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها پس از صدور اخطارهای اولیه و با هماهنگی مقام قضایی تعطیل شدند. وی فعالیت این کارگاه ها را در زمینه موزاییک کاری و رنگ کاری بیان کرد و افزود: تیر ماه هم با هماهنگی مقام قضایی ۱۲ کارگاه مشاغل مزاحم در این منطقه پلمب شد.